Hold øje med din lønseddel, hvis du skal have udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto.
Overenskomsterne giver dig flere penge mellem hænderne, da både mindstelønnen, pensionen og din Fritvalgs Lønkonto stiger. Foto: Shutterstock
22. maj 2023

Chefoptikernes mindstelønninger samt pension og Fritvalgs Lønkonto stiger

Chefoptikerne i Thiele og Profil Optik har fået nye overenskomster, og det betyder, at der er stigninger på mindstelønningerne, pensionen og Fritvalgs Lønkontoen.

Chefoptikernes minimallønnen stiger – med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2023 – med 721 kr. pr. måned, og er herefter 40.503 kr. pr. måned.

Fritvalgs Lønkontoen stiger den 1. juni 2023 til 7% af den ferieberettigede løn.

I de nye chefoptikeroverenskomster er det også aftalt, at arbejdsgiveren skal betale en større andel af pensionsbidraget, og at chefoptikeren selv skal betale en mindre andel.

Pensionsbidraget ændres derfor pr. 1. juni til, at arbejdsgiverne betaler 11% af den ferieberettigede løn, og chefoptikerne selv betaler 4%.


Vigtige nyheder

Tjek din Fritvalgs Lønkonto

Har du en saldo stående på din Fritvalgs Lønkonto, så er det tid til at få det udbetalt.Din arbejdsgiver skal udbetale saldoen senest med...

Læs mere her