Overenskomstforhandlingerne afgør, hvor meget lønnen stiger.
Overenskomstforhandlingerne afgør, hvor meget lønnen stiger. Foto: Shutterstock
20. februar 2023

Stiger min løn 1. marts?

Normalt stiger din løn 1. marts, hvis du arbejder som urmager eller optiker i butik. Men hvornår og hvor meget stiger din løn, når der endnu ikke er forhandlet en ny overenskomst?

Ja, vi forventer, at din løn stiger 1. marts. Men du må vente med at få lønstigningen, til den nye overenskomst er forhandlet færdig og tiltrådt ved urafstemningen om overenskomstresultatet, som sendes til afstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomsterne.

Ved tidligere overenskomstforhandlinger er lønstigningerne blevet efterbetalt med lønnen for juni eller juli måned.

Men hvor stor lønstigningen bliver, ved vi først, når det lykkes os at forhandle de nye overenskomsterne på plads.


Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her