Har du feriefridage tilbage, så tjek, om du kan få dem udbetalt.
Har du feriefridage tilbage, så tjek, om du kan få dem udbetalt. Foto: Shutterstock
12. december 2022

Får du ikke afholdt alle dine feriefridage?

Når du ikke at holde dine 5 feriefridage fra perioden 1. september 2021 og inden 31. december 2022, er det nu du skal anmode din arbejdsgiver om at få feriefridagene udbetalt.
Du skal anmode herom inden 20. januar 2023, ellers mister du pengene.

Husk at få dine feriefridage
Har du inden 1. september 2022 været ansat i minimum 9 måneder hos din nuværende arbejdsgiver, og er du ansat efter overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller Synoptik A/S, eller er ansat som chefoptiker i F.A. Thiele A/S eller Profil Optik, har du ret til at holde 5 feriefridage. Disse feriefridage skal være afholdt senest 31. december 2022.

Har du ikke fået holdt (alle) dine feriefridage inden 31. december 2022, kan du få udbetalt en kompensation fra din arbejdsgiver, som svarer til din løn under sygdom pr. ikke afholdt feriefridag. Du skal skriftlig rejse kravet om kompensation over for din arbejdsgiver senest 20. januar 2023.

Tidligere arbejdsgiver
Hvis du i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022 er fratrådt din stilling hos en tidligere arbejdsgiver, og du ikke nåede at afholde dine feriefridage, eller fik dem udbetalt ved din fratræden, kan du også rejse krav om kompensation herfor. Her skal du ligeledes skriftlig gøre krav overfor arbejdsgiveren inden 20. januar 2023. Det er dog en betingelse, at du var ansat mere end 9 måneder hos din tidligere arbejdsgiver, og at du ikke har kunnet holde feriefridagene hos en ny arbejdsgiver.


Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her