Hvis du bliver indkaldt til status udenfor den arbejdstid, som du er planlagt til i din arbejdsplan, er det overarbejde.
Hvis du bliver indkaldt til status udenfor den arbejdstid, som du er planlagt til i din arbejdsplan, er det overarbejde. Foto: Shutterstock
24. oktober 2022

Hvordan er det nu lige, det er med status?

Det er et af de spørgsmål Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne ofte får.
For hvornår er det overarbejde, og hvornår er det en almindelig ændring af din arbejdsplan?

Ændring af arbejdstiden
Er du optiker eller optometriststuderende og arbejder under optikeroverenskomsten, skal en ændring af din arbejdsplan have 4 ugers varsel.

Du skal ikke kun varsles, hvornår du skal arbejde mere, men også have at vide, hvornår du har fri i stedet for.

Ellers er det ikke en ændring af din arbejdstid.

Arbejder du hos Synoptik, har vi en særlig aftale om, at du og din chef har en frist på 2 uger for at finde din ”erstatningsfrihed”.

Hvis du og din arbejdsgiver er enige herom, kan I også godt aftale at ændre din arbejdstid med kortere varsel.
Modtager du en arbejdsplan med for kort varsel og ikke gør indsigelse, kan arbejdsgiveren hævde, at I har været enige om at fravige varslet på de 4 uger. Derfor er det vigtigt, at du siger fra, hvis I ikke har aftalt det.

Arbejdstiden kan placeres fra kl. 8.00 til et kvarter efter butikkens lukketid, uden du skal have overarbejde herfor.

4 gange om året har arbejdsgiveren mulighed for at placere din almindelige arbejdstid til kl. 22.00, uden at butikken har åbent. De dage kan for eksempel bruges til status eller aftensmøder.

Din arbejdsplan skal altid gå op med det antal timer, du i gennemsnit er ansat på.

Overarbejde
Det er altid overarbejde, hvis du arbejder mere end det, der fremgår af din arbejdsplan.
Det er din arbejdsgiver der skal pålægge dig at arbejde over.

Derfor er det vigtigt, at I har klare aftaler om, hvad du skal gøre, hvis en synsundersøgelse eller ekspedition bliver forsinket.

Skal du bede kunden eller patienten komme igen en anden dag, eller har I en aftale om, at du får overarbejde for den ekstra arbejdstid, og derfor kan gøre synsundersøgelse eller ekspedition færdig.

Hvis du bliver indkaldt til møde eller status udenfor den arbejdstid, som du er planlagt til i din arbejdsplan, er det overarbejde.

Og ændrer din arbejdsgiver din arbejdsplan med kortere varsel end 4 uger, er det også overarbejde.

Når I skal opgøre, hvordan du skal honoreres for dit overarbejde, skal I opgøre hver dag for sig.

De første 2 timer efter normal arbejdstids ophør mandag til fredag, honoreres med et tillæg på 50 procent.

De efterfølgende timer honoreres med 100 procent.

Overarbejde, der udføres før normal arbejdstid, lørdag efter normal arbejdstid og på søn- og helligdage honoreres med et tillæg på 100 procent.

Det er virksomheden, der afgør, om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales.
Afspadsering skal fortrinsvis gives som hele fridage og skal afspadseres inden 16 uger fra det har været udført.

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her