Nu får du 5 nye feriefridage
Husk, at din overenskomst giver dig 5 nye feriefridag fra 1. september. Foto: Shutterstock
22. august 2022

Nu får du 5 nye feriefridage

Er du ansat under overenskomsterne for urmagere eller optikere, eller chefoptiker hos Thiele eller Profil Optik, får du den 1. september tildelt 5 nye feriefridage, som skal holdes inden 31. december 2023.

Feriefridage efter 1. september 2022

Hver 1. september tildeles medarbejdere yderlig 5 feriefridage.

Derudover gælder at:

  • Medarbejderen er berettiget til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.
  • Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.
    Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
  • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
  • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
  • Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger herefter rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
  • Der kan uanset jobskifte ikke holdes mere end 5 feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.
  • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. januar til 31. maj efter ferieafholdelsesperiodens udløb.
Har du ikke holdt dine ”gamle” feriefridage, kan det nås frem til 31. december 2022. 

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her