EU-kommissionen vil gerne spørge dig om noget
Foto: Shutterstock
19. august 2022

EU-kommissionen vil gerne spørge dig om noget

EU-kommissionen er i gang med at afdække, hvilken betydning COVID-19 pandemien har for medarbejdernes trivsel og produktivitet.
Da en del af de forbedringer vi oplever omkring arbejdsmiljøet, faktisk besluttes i EU, vil vi gerne opfordre dig til at svare på kommissionens spørgsmål.

Den Europæiske Kommission foretager i øjeblikket en undersøgelse med henblik på at afdække, hvilken betydning COVID-19 pandemien har for medarbejderes trivsel og produktivitet. De er især interesseret i at høre arbejdstagere/medarbejderes perspektiver på:
  • Hjemmearbejde/telearbejde (Muligheden for at arbejde alle steder fra)
  • Retten til at være offline (Medarbejderes rettigheder til at ’slukke’ for arbejde, når de ikke er på arbejde)
Undersøgelsen foretages af Visionary Analytics og Notus på vegne af Europa-kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion. Du kan læse følgebrevet her.

Undersøgelsen vil bidrage til debatten om en mulig politisk reaktion på nye udfordringer for arbejdstagere og arbejdsgivere. Dette er derfor en unik mulighed for at dele din erfaring, som direkte vil informere politikudformningen og dermed er meget værdifuld.

Derfor vil vi meget gerne bede dig om at udfylde spørgeskemaet. Det bør ikke tage mere end 10 minutter.

Du starter undersøgelsen her

Sidste svardato er 10. september 2022.

På forhånd tak for hjælpen.

Vigtige nyheder

Nu får du 5 nye feriefridage

Er du ansat under overenskomsterne for urmagere eller optikere, eller chefoptiker hos Thiele eller Profil Optik, får du den 1. september tildelt 5...

Læs mere her