Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
13. december 2021

Har du ikke holdt alle dine feriefridage?

Når du ikke at holde dine 6,67 feriefridage fra perioden 1. maj 2020 og frem inden 31. december 2021, er det nu du skal anmode din arbejdsgiver om at få feriefridagene udbetalt i stedet.
Du skal anmode herom inden 20. januar 2022, ellers mister du pengene.

Husk at få dine feriefridage

Har du været ansat i 9 måneder i din nuværende stilling, og er du ansat efter overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller Synoptik A/S eller er ansat som chefoptiker i F.A. Thiele A/S eller Profil Optik, har du ret til feriefridage. Du kan i alt holde 6,67 feriefridage i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021

Har du ikke fået holdt dine feriefridage inden 31. december 2021, kan du få udbetalt en kompensation fra din arbejdsgiver, som svarer til din løn pr. feriedag. Du skal rejse kravet om kompensation over for din arbejdsgiver senest 20. januar 2022

Tidligere arbejdsgiver

Hvis du i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 er fratrådt din stilling hos en tidligere arbejdsgiver, og du ikke nåede at holde dine feriefridage eller ikke fik dem udbetalt ved din fratræden, kan du også rejse krav om kompensation herfor. Her skal du ligeledes gøre krav overfor arbejdsgiveren inden 20. januar 2022. Det er dog en betingelse, at du var ansat mere end 9 måneder hos din tidligere arbejdsgiver, og at du ikke har kunnet holde feriefridagene hos en ny arbejdsgiver.

Vigtige nyheder

OK 2023 – din nye overenskomst forhandles nu

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne er så småt startet op med overenskomstforhandlingerne for de privatansatte optikere, chefoptikere og...

Læs mere her