1. september starter det nye ferieår, og du får derfor tildelt 5 nye feriefridage, som du skal holde inden 31. december 2022. Foto: Shutterstock
23. august 2021

5 nye feriefridage

Er du ansat under overenskomsterne for urmagere eller optikere eller overenskomsten for chefoptikere hos Thiele eller Profil Optik, får du den 1. september tildelt 5 nye feriefridage, som skal holdes inden 31. december 2022.

Feriefridage efter 1. september 2021
Efter 1. september 2021 er reglerne for feriefridage helt implementeret og tilpasset det nye ferieår, og derefter gælder følgende:

Hver 1. september tildeles medarbejdere yderlig 5 feriefridage.

Det er fortsat gældende, at:

  • Medarbejderen er berettiget til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.
  • Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.
    Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
  • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
  • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
  • Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger herefter rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
  • Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.
  • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. januar til 31. maj efter ferieafholdelsesperiodens udløb.
Har du ikke holdt dine ”gamle” feriefridage, kan det nås frem til 31. december 2021. 

Vigtige nyheder

Igen i år tilbydes optometrister gratis influenzavaccine

Sundheds- og plejepersonale - herunder også optometrister - er blandt dem, der kan blive gratis vaccineret mod influenza, og det anbefaler...

Læs mere her