Der kommer nye regler for journalistføring. Du får dem i din e-Boks.
Der kommer nye regler for journalføring. Du får dem i din e-Boks. Foto: Shutterstock
21. juni 2021

Omkring 1. juli får du et brev, du skal læse

Omkring 1. juli modtager du et brev i din e-Boks fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som du skal læse.
Informationen sendes til alle autoriserede sundhedspersoner, og omhandler nye regler for journalføring, som du som sundhedsperson skal sætte dig ind i.

1. juli træder der en ny bekendtgørelse om journalføring i kraft, og Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at sende information herom til alle autoriserede sundhedspersoner via deres e-Boks.

Det er fortsat den autoriserede sundhedsperson, der er ansvarlig for at føre journalen.

Men som noget nyt, er der indføjet i bekendtgørelsen, at det er ledelsen på behandlingsstedet (klinikken/butikken), der har ansvaret for at sikre, at personalet har de fornødne muligheder og kompetencer til at føre journalen.

Er du professionsbachelorstuderende, vil du ikke modtage informationen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I næste nummer af TID&SYN bringer vi en artikel, om hvad den nye bekendtgørelse betyder for jer der er autoriserede, og jer der arbejder på instruks, herunder også de professionsbachelorstuderende.

Du kan se selve bekendtgørelsen her

Serviceforbundet – Urmager og Optikerne arrangerer i samarbejde med Optikerforeningen og Dansk Selskab for Optometri et aftenmøde om den nye journalføringsbekendtgørelse.

Mødet er torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00 i auditoriet på Optikerhøjskolen i Randers.

Mødet bliver også live streamet.

Information om tilmelding mv. kommer senere.

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her