Din arbejdsgiver skal ikke kalde dig på arbejde i din ferie.
Din arbejdsgiver skal ikke kalde dig på arbejde i din ferie. Foto: Shutterstock
21. maj 2021

Her får du de 5 mest stillede spørgsmål om ferie

Nu starter ferietiden, og det medfører hvert år et hav af spørgsmål til os i fagforeningen.
Vi bringer et udpluk her.

Hvad skal jeg have i løn, hvis jeg bliver kaldt på arbejde i min ferie?
Du skal slet ikke kaldes på arbejde i din ferie.

I Ferieloven er der ikke mulighed for at afbryde ferie, der allerede er påbegyndt, og derfor er der heller ingen regler for, hvad du skal have i løn herfor.

Urmagerne og Optikerne fraråder, at du afbryder din ferie. Ferie skal bruges til at restituere sig i.

Kan min aftalte ferie flyttes?
Nej, som udgangspunkt kan den ferie, du og din arbejdsgiver har aftalt, ikke flyttes, med mindre I begge ønsker det.

Dog kan arbejdsgiveren ændre en planlagt ferie, hvis uforudsete driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring.

Hvis jeg bliver syg før min ferie
Er du syg, før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og fortælle, om du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde, og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du skaffer dokumentation for, at du er syg, og her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Hvis jeg bliver syg efter, min ferie er startet
Bliver du syg efter, din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til 4 uger, selv om Ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til 4 ugers ferie. Den første uges sygdom (5 dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Skal jeg bytte lørdag, hvis min ferie falder i den uge, hvor jeg har lørdagsvagt?
Nej, når du har en uges ferie, så dækker den alle ugens 7 dage, selv om der i Ferieloven står, at 1 uges ferie er 5 feriedage. For der står også i loven, at ens ferie skal afspejle den måde, man normalt arbejder på.

Der er dog den undtagelse, at ferie ikke kan lægges på helligdage.

Både urmagere og optikere har typisk en arbejdsplan, der strækker sig over flere uger, og derfor kan der være flere fridage i en uge frem for andre. Det skal ferien også afspejle. Derfor skal man ikke arbejde de ferieuger af, hvor der ikke er planlagt så mange fridage, da arbejdsgiverne kompenseres af, at man også holder 5 dages ferie i de uger, hvor der er tilsvarende flere fridage.

Vigtige nyheder