Kønsopdelt lønstatistik
Formålet med en køsopdelt lønstatistik er at skabe mere synlighed. Foto: Shutterstock.
14. december 2020

Har din arbejdsgiver fremlagt kønsopdelt lønstatistik?

Er du ansat i en virksomhed med mindst 35 ansatte, skal din arbejdsgiver fremlægge en kønsopdelt lønstatistik, der belyser kønsmæssige lønforskelle.

Statistikken skal fremlægges inden udgangen af 2020 og bygger på lønoplysninger fra 2019.

Der skal dog være mindst 10 ansatte af hvert køn i samme arbejdsfunktion, for at virksomheden er forpligtet til at fremlægge den kønsopdelte lønstatistik.

Din arbejdsgiver vælger selv, hvordan statistikken fremlægges for de ansatte.

Er der et samarbejdsudvalg, kan lønstatistikken fremlægges her, eller den kan fremlægges på personalemøder, i nyhedsbrev, på intranet mv.

Formålet er mere synlighed
Kravet om kønsopdelt lønstatisk er en del af Ligelønsloven. Formålet med loven er at forbedre synligheden og informationen om mænds og kvinders aflønning på de enkelte virksomheder, og dermed styrke ligelønsarbejdet

Den enkelte virksomhed kan i stedet for kønsopdelt lønstatistik dog stadig vælge at udarbejde løbende redegørelser om indsatsen med at fremme ligeløn på virksomheden, hvis virksomheden har indgået aftale om det med medarbejderne.

Redegørelserne om indsatsen for ligeløn skal indeholde:

  • Beskrivelse af vilkår, der har betydning for mænds og kvinders løn på virksomheden.
  • Konkret handlingsplan for en periode på 1-3 år med opfølgning.

Vigtige nyheder

Holder fagforeningen ferie?

Sommerferien står for døren, og alle skal have ferie.Det skal vi også i Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, men du kan fortsat få fat i...

Læs mere her