Din arbejdsgiver skal overholde reglerne i Ferieloven. Det betyder blandt andet, at du skal varsles.
Din arbejdsgiver skal overholde reglerne i Ferieloven. Det betyder blandt andet, at du skal varsles.
Foto: Shutterstock
13. november 2020

Nytårsaftensdag helligdag, ferie eller arbejdsdag?

Hvordan er det nu med nytårsaftensdag. Er det en helligdag, en arbejdsdag eller en fridag? Og hvordan skal jeg varsles?

I både urmagernes og optikernes overenskomster er nytårsaftensdag en almindelig arbejdsdag.
Hvis du skulle have været på arbejde den 31. december 2020, og din arbejdsgiver vælger at lukke butikken, kan du blive nødt til at holde en enkeltstående feriedag eller en feriefridag.

Det kræver dog, at din arbejdsgiver overholder Ferielovens regler. I den står blandt andet, at du skal have besked om at holde dagen som ferie eller feriefridag en måned forinden.

I henhold til Lukkeloven skal butikken lukke senest kl. 15 den 31. december. Skulle du havet arbejdet længere end til kl. 15, kan virksomheden vælge at varsle din arbejdstid ændret, så du skal arbejde de resterende timer ind på et andet tidspunkt i arbejdstidsplanen. Her kræver det dog også, at din arbejdsgiver giver dig det varsel, du har krav på, og det er 4 uger.

Er du ikke varslet korrekt, har du fri med løn.

Vigtige nyheder