Måske skal en feriefridag bruges til en særlig hyggedag. Feriefridagene beregnes efter en overgangsordning.
Måske skal en feriefridag bruges til en særlig hyggedag. Feriefridagene beregnes efter en overgangsordning.
24. august 2020

Hvor mange feriefridage har jeg?

Også feriefridagene, som er aftalt i overenskomsterne, er ramt af en overgangsordning. Det sker for at komme i takt med den nye ferielov.

Der er lidt forskellige regler, alt efter hvor lang tid du har været ansat, så derfor kan det være en god idé at bruge et par minutter på reglerne.

Er du ansat under en af de overenskomster, som Urmagerne og Optikerne har indgået, har du ret til feriefridage.

Men i de nye overenskomster er der også indgået en overgangsordning for, at reglerne om feriefridage kan komme i takt med den nye ferielov.

De nye regler i overgangsordningen
Hovedtanken i overenskomsterne er, at man hver 1. september får tildelt 5 nye feriefridage, når det nye ferieår påbegyndes. Helt på samme måde som tidligere, hvor ferieåret startede 1. maj.

For at komme i takt med det nye ferieår, som går fra 1. september til 31. august, har man i overenskomsten indsat en overgangsperiode, hvor ”feriefridagsåret” første gang går fra 1. maj 2020 til og med 31. august 2021 - i alt 16 måneder. Derfor tildeles de ansatte tilsvarende flere feriefridage i dette første ”feriefridagsår”, nemlig i alt 6,67 feriefridage.

For at have ret til feriefridagene skal du have været ansat i 9 måneder, og det tager overgangsordningen også højde for.

Feriefridage omregnes til timer, og er du deltidsansat reduceres timerne tilsvarende til det antal timer, du er ansat på. 

Så mange feriefridage har du ret til:

Dato for opnået 9 måneders anciennitet

Antal feriefridage

Omregnet til timer ved fuld tid (37 timer)

Afholdes i perioden

Ansat 9 måneder inden 1. maj 2020

6,67 dage

49,4 timer

Fra 1. maj 2020 til 31. december 2021

Ansat 9. måneder mellem 1. maj og 31. august 2020

6,67 dage

49,4 timer

Fra den dato du har været ansat 9 måneder til 31. december 2021

Ansat 9 måneder efter 1. september 2020

5 dage

37 timer

Fra den dato du har været ansat 9 måneder til 31. december 2021

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her