Nye gode forældreorlov
Tegning: Lars Refn
22. juni 2020

Nye goder for dig på forældreorlov og til forældre generelt

Er du nybagt forælder, og påbegynder du forældreorlov efter 1. juli 2020, skal du være opmærksom på, at der i de nye overenskomster er aftalt mere løn til fædre/den anden forælder. Du har også fået ret til frihed, hvis dit barn skal til læge, ligesom forældre har ret til en ekstra dags frihed i forbindelse med barns sygdom.

Læs alt om de nye goder her.

Vigtige nyheder

Har du styr på corona-reglerne for butikker?

Corona er desværre stadig iblandt os, og det betyder, at der for detailbutikker blandt andet er regler for hvor mange, der må være fysisk til stede...

Læs mere her