Ny overenskomst til chefoptikerne
Nogle af hovedelementerne i den nye overenskomst er lønstigninger og stigninger i fritvalgs lønkontoen.
Foto: Shutterstock
22. juni 2020

Ny overenskomst til chefoptikere ansat hos Profil Optik og Thiele

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har forhandlet en ny overenskomst for chefoptikere ansat hos Profil Optik og Thiele.
Resultatet er sendt til urafstemning blandt de medlemmer, vi har registreret på området. Har du fejlagtig ikke modtaget en stemmeseddel, så kontakt os.

Her er hovedelementerne i de nye chefoptikeroverenskomster:

Lønstigninger:
Minimallønnen reguleres hver 1. april med 401 kr. pr. måned.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkonto hæves fra 3% til 6% i overenskomstperioden og kan nu også bruges til løn, pension, seniorordning, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg. 

Bedre barsel
Pr. 1. juli udvides den betalte del af forældreorloven med yderligere tre uger, så forældre i alt har 16 ugers betalt forældreorlov.

Heraf øremærkes de 5 uger til den af forældrene, der har haft 14 ugers barselsorlov (”moderen”) og til den anden forælder (”faderen”) øremærkes 8 uger. Forældrene vælger selv, hvem der holder de sidste 3 ugers forældreorlov med løn.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Arbejdsgivernes bidrag til Optikernes Kompetenceudviklingsfond stiger.

Tilpasninger til den nye ferielov.
Overenskomstens tekst er blevet tilpasset den nye Ferielov. En række aftaler i overenskomsten har været knyttet op på blandt andet ferieårets placering, og det er tilpasset i den nye overenskomstaftale.

Ny Ferieaftale
Ferieaftalen tilpasses den nye ferielov.

Overenskomsterne bliver en realitet, hvis de stemmes hjem ved urafstemningerne.

Vigtige nyheder

Holder fagforeningen ferie?

Sommerferien står for døren, og alle skal have ferie.Det skal vi også i Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, men derfor kan du fortsat få fat...

Læs mere her