Forlig om ny overenskomst til chefoptikere
Foto: Shutterstock
09. juni 2020

Forlig om ny overenskomst til chefoptikere ansat hos Profil Optik Butikker A/S og F.A. Thiele A/S

Mandag den 8. juni 2020 indgik Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne forlig med Profil Optik Butikker A/S og F.A. Thiele A/S om ny overenskomst for chefoptikere.
Overenskomstforhandlingerne har været udsat pga. Coronasituationen, men efter at Regeringen har åbnet mere op for, at man kan mødes, lykkedes det at få et møde i stand og afslutte forhandlingerne.

Vi vurderer selv, at det er et ganske fornuftigt forlig, der giver chefoptikerne lignende forbedringer, som er givet på de øvrige overenskomstområder.
Aftalen, er en treårig aftale.

Her er hovedelementerne i den indgåede aftale:

Lønstigninger
Minimallønnen reguleres hver 1. april med 401 kr. pr. mdr.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkonto hæves fra 3% til 6% i overenskomstperioden, og kan nu også bruges til løn, pension, seniorordning, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg.

Bedre barsel
Pr. 1. juli udvides den betalte del af forældreorloven med yderlig tre uger, så forældre i alt har 16 ugers betalt forældreorlov.

Heraf øremærkes de 5 uger til den af forældrene, der har haft 14 ugers barselsorlov (”moderen”) og til den anden forældre (”faderen”) øremærkes 8 uger. De sidste 3 ugers forældreorlov med løn, vælger forældrene selv, hvem holder.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Arbejdsgivernes bidrag til Optikernes Kompetenceudviklingsfond stiger.

Tilpasninger til den nye ferielov
Overenskomstens tekst er blevet tilpasset den nye Ferielov. En række aftaler i overenskomsten, har været knyttet op på bl.a. ferieårets placering, og det er tilpasset i den nye overenskomstaftale.

Ny Ferieaftale
Ferieaftalen tilpasses den nye ferielov

Urafstemning
Før forliget bliver en realitet, skal det til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområdet, ligesom den også på arbejdsgivernes side skal godkendes af Dansk Arbejdsgiverforening.

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her