Hvordan kan jeg regne ud?
Der er særlige regler for afholdelse af ferie, hvis du har været hjemsendt under trepartsaftalen.
Foto: Shutterstock
28. april 2020

Hvordan regner jeg ud, hvor meget ferie jeg skal holde ved hjemsendelse på trepartsaftalen?

Mange har været hjemsendt på trepartsaftalen og reglerne om, hvor meget ferie/feriefridage eller afspadsering den enkelte skal betale med, har været ændret eller præciseret et par gange.

Det kan derfor være svært at overskue, hvor mange dage man selv skal betale.

Urmagerne og Optikerne har også fået en del spørgsmål, blandt andet om hvorvidt man som ansat skal betale med alle fem feriedage, hvis man er kaldt tilbage på arbejde igen.

Helt overordnet skal du kun betale forholdsmæssigt, hvis du er deltidsansat, eller du ikke er hjemsendt i hele perioden 9. marts til 9. juni. Men vi vil her gerne lige ridse op, hvordan vi pt. mener, at reglerne er.

Er du hjemsendt i hele perioden?
Har du været hjemsendt med lønkompensation i hele perioden fra 9. marts til og med 9. juni, skal du selv betale 5 dage af hjemsendelsen med enten ferie, feriefridage, afspadsering eller løntræk.

Din arbejdsgiver skal oplyse dig om, hvilken periode virksomheden har søgt lønkompensation for dig. Vi anbefaler, at du venter med at opgøre regnestykket, til du ved, hvor længe du er hjemsendt, da din arbejdsgiver kan kalde dig retur på arbejde med dags varsel.

Er du deltidsansat, skal du kun betale forholdsmæssigt.

Er du hjemsendt en del af perioden?
Hvis du er kaldt retur på jobbet, og din arbejdsgiver ikke længere søger lønkompensation for din løn, kan du så småt begynde at opgøre, om du har betalt med den frihed du skal i henhold til trepartsaftalen.

Men du skal være opmærksom på, at virksomheden har mulighed for at veksle mellem de medarbejdere, der er hjemsendt, og sendes du igen hjem på lønkompensation, skal der laves en ny beregning.

Er du kun hjemsendt en del af perioden, skal du kun betale forholdsmæssigt.

Er du i tvivl om, hvordan du skal beregne det, hjælper vi gerne. Du skal sende en mail til uol@forbundet.dk med oplysninger om:

  • hvilken periode du har været hjemsendt,
  • hvilken periode der er søgt lønkompensation for dig, og
  • hvor mange timer du er ansat på.
  • Papir fra din arbejdsgiver om hjemsendelsen.

Hvad hvis jeg før hjemsendelsen, havde aftalt ferie i hjemsendelsesperioden?
Havde du aftalt ferie, før du blev hjemsendt, afvikles ferien som planlagt, medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver. Også selv om du derved måske kommer til at holde mere end de 5 feriedage. Den aftalte ferie tæller med i de 5 feriedage, som du selv skal betale i henhold til trepartsaftalen. Din arbejdsgiver kan ikke kalde dig retur i de perioder, I har aftalt, at du holder ferie.

Ferie, feriefridage og afspadsering uden for lønkompensationsperioden
Ferie, feriefridage og afspadsering udenfor den periode, der er søgt lønkompensation for, tæller ikke med i de 5 dage, du selv skal betale.

Her gælder de sædvanlige regler, som er i overenskomsterne og Ferieloven. Dog har situationen omkring Coronakrisen været så speciel, at passussen i Ferieloven, som gør det muligt for arbejdsgiveren at pålægge ferie uden varsel, blev muligt.

Din arbejdsgiver skal naturligvis oplyse, under hvilke betingelser du blev hjemsendt. Det er vores opfattelse, at der ikke er mulighed for - med tilbagevirkende kraft - at varsle afspadsering, ferie og feriefridage som værende afholdt. Du skal altså før afholdelsen være informeret om, at du holder ferie, feriefridage eller afspadserer.

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her