Arbejdstid og reduceret åbningstid
Er du også lige vendt tilbage til arbejdspladsen igen, så vær opmærksom på reglerne for arbejdstid.
Foto: Shutterstock
28. april 2020

Arbejdstid og reduceret åbningstid

Både urmager- og optikerbutikkerne er igen så småt begyndt at åbne mere op. I den forbindelse har vi fået en række spørgsmål omkring tilrettelæggelse af arbejdstiden i forbindelse med, at flere virksomheder er startet op med reduceret åbningstid, eller kun har kaldt nogle medarbejdere tilbage på job.

Er du en af dem, der har været hjemsendt på trepartsaftalen med lønkompensation, kan du kaldes tilbage på jobbet med en dags varsel.

Overenskomstens regler for varsling af ændringer af arbejdstiden er fortsat gældende, og du skal derfor som udgangspunkt indtræde i din gamle og kendte arbejdsplan.

Skal arbejdsplanen ændres, har du stadig ret til et varsel på 4 uger, men er du og din arbejdsgiver enige herom, kan I godt ændre på arbejdstidens placering med kortere varsel.

Din arbejdsgiver kan derimod ikke bede dig arbejde de manglende timer ind senere på året, så du opsparer en negativ afspadseringspulje, hvor du ”skylder” timer.

Vælger virksomheden ikke at benytte dig i de timer, som du skulle arbejde i henhold til din arbejdstidsplan, fordi de har valgt at afkorte butikkens åbningstid, kan de bede dig afspadsere, hvis du har afspadsering til gode.

Har du ikke afspadsering til gode, har du fri med løn.

Vigtige nyheder

Sådan bliver dit kontingent i 2022

Et nyt år byder traditionen tro også på nye opgaver. Her i blandt er der tid til at kigge på familiebudgettet igen, og hertil skal du kende dit...

Læs mere her