Løn og rettigheder på arbejdspladsen hvis du får coronavirus eller kommer i karantæne
Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du ikke accepterer at blive hjemsendt på fuld- eller deltid uden løn, da det kan få konsekvenser for dine dagpenge, hvis du siden bliver ledig.
Foto: Shutterstock
16. marts 2020

Coronavirus: Kan jeg blive sat ned i tid og løn? Og skal jeg acceptere en arbejdsfordeling?

Vi får rigtig mange spørgsmål, om ens arbejdsgiver kan sætte en ned i tid og løn.
Vi bliver også spurgt, om vi vil indgå aftale om arbejdsfordeling. Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne - anbefaler følgende:

Gå ikke ned i tid og løn
Din arbejdsgiver kan ikke sætte dig ned i tid, uden du får det varslet med dit opsigelsesvarsel.

Vi anbefaler ikke, at du lade sig hjemsende på fuld- eller deltid uden løn, da det kan få konsekvenser for dine dagpenge, hvis du siden bliver ledig.

Og hvis virksomheden alligevel går konkurs, kan det også få betydning for den erstatning, du vil kunne få fra LG.

Derfor fraråder vi, at du indgår sådanne aftaler.

Trepartsaftalen
Vi opfordrer i stedet virksomhederne til at benytte de redningsplaner, som Regeringen og Folketinget har stillet til rådighed.

Den seneste trepartsaftale, som formentlig vedtages af Folketinget indenfor de nærmeste dage, giver virksomhederne mulighed for at søge lønkompensation for de medarbejdere, de sender hjem, hvis de er i en situation, hvor de skal afskedige 30 procent eller 50 medarbejdere.

Medarbejderne, der sendes hjem, vil ifølge aftalen forsat få løn.

Hvorfor siger fagforeningen nej til arbejdsfordeling?
Det gør vi, fordi, det er vores medlemmer, der kommer til at betale for hjemsendelsen, hvis man laver det som en arbejdsfordeling.

Ved en arbejdsfordeling kan man sende alle medarbejder hjem på deltid, og de vil så kunne få supplerende dagpenge for de timer, som de er hjemsendt, hvis de er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettigede.

Dagpengesatsen er noget lavere end den løn, de fleste urmagere og optikere har.

Vælger virksomhederne i stedet at gøre brug af den aftale, som er indgået ved trepartsdrøftelserne, er vores medlemmer sikret sig deres normale løn, og ikke mindst, at de heller ikke må opsiges, mens ordningen kører.Forskellen på arbejdsfordeling og trepartsaftalen

Ved en arbejdsfordeling berører det alle ansatte.
Ved trepartsaftalen hjemsendes udvalgte ansatte, mens de andre arbejder videre som hidtil.

Ved en arbejdsfordeling skal de ansatte søge supplerende dagpenge for de timer, de hjemsendes.
Ved trepartsaftalen modtager de hjemsendte deres normale løn.

Vigtige nyheder

COVID-19: Sådan bliver du vaccineret som optiker og optometriststuderende, og du skal selv sikre at du ”kommer på listen”

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har netop udmeldt, at de nu er klar til at påbegynde vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4,...

Læs mere her