Nyt om OK20
Foto: Shutterstock
06. marts 2020

Forlig om ny overenskomst til urmagerne

Torsdag eftermiddag indgik Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne forlig med Urmagernes Arbejdsgiver om ny overenskomst for urmagere og urmagerelever
Aftalen, er en treårig aftale, og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Vi vurderer selv, at det er et ganske godt forlig, der giver de reguleringer på løn og tillæg, som er givet på det øvrige minimallønsområde.

Særligt er vi tilfredse med udvidelsen af Fritvalgs Lønkontoen, som udvides fra 4% til 7% over overenskomstperioden, og som nu kan bruges til løn, pension, seniorordning, børneomsorgsdage, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg, alt efter hvor den enkelte er i livet.

Aftalen, er en treårig aftale, og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Her er kort hovedelementerne i den indgåede aftale:

Lønstigninger:
Minimallønnen reguleres hver 1. marts med 401 kr. pr. mdr. Første gang 1. marts 2020.

Regulering af forskudttidstillæg
Alle tillæg reguleres hver første 1. marts med 1,6%.  Første gang 1. marts 2020.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkonto hæves fra 4% til 7% i overenskomstperioden, og kan nu bruges til løn, pension, seniorordning, børneomsorgsdage, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg.

Bedre barsel
Pr. 1 juli udvides den betalte del af forældreorloven med yderlig tre uger, så forældre i alt har 16 ugers betalt forældreorlov.

Heraf øremærkes de 5 uger til den af forældrene, der har haft 14 uger barselsorlov (”moderen”) og til den anden forælder (”faderen”) øremærkes 8 uger. De sidste 3 ugers forældreorlov med løn, vælger forældrene selv hvem holder.

Forbedringer for seniorer
Seniorer i arbejde, som har nået folkepensionsalderen, kan fremover vælge om opsparing til pension skal fortsætte som hidtil, eller om beløbet skal udbetales som løn.

Urmagernes Uddannelsesfond
Arbejdsgivernes bidrag til Urmagernes Uddannelsesfond stiger.

Tilpasninger til den nye ferielov.
Overenskomsten tekst er blevet tilpasset den nye Ferielov.

En række aftaler i overenskomsten har været knyttet op på bl.a ferieårets placering, og det er tilpasset i den nye overenskomstaftale.

Urmagerelever
Urmagerelevernes løn hæves med 1,7% hver 1. marts, første gang 1. marts 2020.

Elever der er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet, får ret til en særlig elevpension.

Urafstemning
Før forliget bliver en realitet, skal det til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområdet.

Sammen med urafstemningen vil I modtage en mere uddybende information om forliget.

Overenskomstforliget er aftalt som en del af Forligsmandens mæglingsforslag.

Da ikke alle overenskomstområder endnu har afsluttet deres forhandlinger, kan der gå nogle uger, før der ligger et mæglingsforslag klar, som der kan stemmes om.

Overenskomsten bliver en realitet, hvis mæglingsforslaget stemmes samlet hjem ved urafstemningen.


Vigtige nyheder

Holder fagforeningen ferie?

Sommerferien står for døren, og alle skal have ferie.Det skal vi også i Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, men derfor kan du fortsat få fat...

Læs mere her