Anette Pedersen, Urmagerne og Optikerne, underskriver forlig.
Overenskomstforliget underskrives.
Foto: Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne
03. marts 2020

Forlig om ny overenskomst til optikerne

Sent mandag aften indgik Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne forlig med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik A/S om ny overenskomst for optikere og optometrister.
Aftalen er en treårig aftale, og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Vi vurderer selv, at det er et ganske godt forlig, der giver de nødvendige reguleringer på løn og tillæg.

Særligt er vi tilfredse med udvidelsen af Fritvalgs Lønkontoen, som udvides fra 4% til 7% over overenskomstperioden, og som nu kan bruges til løn, pension, seniorordning, børneomsorgsdage, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg, alt efter hvor den enkelte er i livet.

Aftalen er en treårig aftale, og følger de aftaler, der er indgået på de øvrige minimallønsområder.

Her er hovedelementerne i den indgåede aftale:

Lønstigninger:

  • Minimallønnen reguleres hver 1. marts med 400,83 kr. pr. mdr.
  • Lønnen for professionsbachelorstuderende reguleres forholdsmæssigt.

Regulering af forskudttidstillæg
Alle tillæg reguleres hver første 1. marts med 1,6 pct.

Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgs Lønkonto hæves fra 4% til 7 % i overenskomstperioden, og kan nu bruges til løn, pension, seniorordning, børneomsorgsdage, barns anden hele sygedag og barns lægebesøg.

Bedre barsel
Pr. 1. juli udvides den betalte del af forældreorloven med yderligere 3 uger, så forældre i alt har 16 ugers betalt forældreorlov.

Heraf øremærkes de 5 uger til den af forældrene, der har haft 14 uger barselsorlov (”moderen”) og til den anden forælder (”faderen”) øremærkes 8 uger. De sidste 3 ugers forældreorlov med løn, vælger forældrene selv hvem holder.

Forbedringer for seniorer
Seniorer i arbejde, som har nået folkepensionsalderen, kan fremover vælge om opsparing til pension skal fortsætte som hidtil, eller om beløbet skal udbetales som løn.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter får mulighed for at deltage på relevante arbejdsmiljøkurser udbudt af Serviceforbundet.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond
Arbejdsgivernes bidrag til Optikernes Kompetenceudviklingsfond stiger.

Arbejdstid
Arbejdstidsreglerne ændres, så optikernes arbejdstid kan påbegyndes kl. 8.00 i stedet for 8.30.

Arbejdsgiverne får mulighed for at lægge arbejdstiden til kl. 22.00 fire gange om året, i forbindelse med planlagt mødeaktivitet, status mv.

Tilpasninger til den nye ferielov
Overenskomsten tekst er blevet tilpasset den nye Ferielov.

En række aftaler i overenskomsten har været knyttet op på bl.a ferieårets placering, og det er tilpasset i den nye overenskomstaftale.

Ferieaftale for studerende ændret
Den særlige aftale for studerende i praktik er ændret, for de kommende studerende, der skal i praktik.

Når den nye Ferielov er indfaset, er den nuværende aftale ikke længere relevant, og de studerende får fremadrettet i stedet en særlig lønstigning i stedet for Ferieaftalen.

For de studerende der pt. er i anden praktik, forsætter ferieaftalen uforandret, så de fortsat har mulighed for at holde ferie med løn.

Urafstemning
Før forliget bliver en realitet, skal det til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder under overenskomstområdet.

Overenskomstforliget er aftalt som en del af Forligsmandens mæglingsforslag.

Da ikke alle overenskomstområder endnu har afsluttet deres forhandlinger, kan der gå nogle uger, før der ligger et mæglingsforslag klar, som der kan stemmes om.

Overenskomsten bliver en realitet, hvis mæglingsforslaget stemmes samlet hjem ved urafstemningen.


Vigtige nyheder

Holder fagforeningen ferie?

Sommerferien står for døren, og alle skal have ferie.Det skal vi også i Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, men derfor kan du fortsat få fat...

Læs mere her