Peter Mygind, Foto: petermygind.dk
Kom og hør Peter Mygind, der med sin sprudlende energi garanterer en sjov og original oplevelse.
Foto: petermygind.dk
16. februar 2020

Vil du møde Peter Mygind?

Optikerafdeling Øst afholder generalforsamling i DGI-Byen, København V torsdag 2. april 2020. Inden generalforsamlingen vil Peter Mygind komme med et - sædvanen tro - underholdende oplæg.

Bemærk, at generalforsamlingen i år afholdes et nyt sted.

Mødested:
DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Vi spiser i Vestauranten, og generalforsamlingen afholdes i Spisehuset.

Tidspunkt:
 • Kl. 18.00 er der mad (tilmelding nødvendig)
 • Kl. 19.30 er der foredrag med Peter Mygind (tilmelding nødvendig)
 • Kl. 20.30 starter den ordinære generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand (afg. Dorthe Kallehauge – genvalg modtages)
 7. Valg af kasserer for 1 år (Christel W. Svendsen er konstitueret og modtager valg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (afg. Hanne B. Colmorten, og Jette Rønnenfelt. Begge modtager genvalg)
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (afg. Pernille B. Jakobsen og Trine S. Olsen. Begge modtager genvalg)
 10. Valg af 1 revisor (afg. Lisbet Hou - genvalg modtages)
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (afg. Charlotte Nyberg – genvalg modtages)
 12. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Dorthe Kallehauge i hænde senest torsdag 26. marts 2020.

Tilmelding:
Senest onsdag 25. marts 2020 på mail til: tilmeldinguol@gmail.com.

Husk at skrive, om du kommer til både spisning og foredrag, eller om du kun kommer til foredraget med Peter Mygind.

Og husk at skrive dit navn og telefonnummer.

Hvis du har meldt dig til og skulle blive forhindret i at deltage, så vær sød at melde afbud – gerne på tlf.: 2619 3389.

Vigtige nyheder

Ja til ny overenskomst for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S

Også chefoptikerne ansat hos Profil Optik Butikker A/S og F.A. Thiele A/S sagde ja til de ny 3 årig overenskomst, som Serviceforbundet og Urmagerne...

Læs mere her