Den nye ferielov og barsel
Din ferie bliver overført, hvis du ikke kan nå at holde den på grund af barsel, sygdom eller anden feriehindring.
Foto: Shutterstock
17. februar 2020

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg er syg eller på barsel

Hvis du på grund af sygdom eller barsel ikke kan holde al din ferie, skal du være opmærksom på, at der er nye regler på grund af den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Lige nu er vi inde i et overgangsår, og det har også betydning for din ferie.

Fra 1. september 2019 til 31. august 2020 er vi i et overgangsår, og sommerferien i 2020 er et miniferieår, hvor du har 16,64 dage til afholdelse fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Al ferie, der ikke er holdt eller varslet afholdt senest i september 2020, bliver automatisk overført og følger reglerne i den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Det betyder, at du ifølge reglerne i den nye ferielov ikke kan få udbetalt din ferie efter de gamle regler, hvis du har en såkaldt feriehindring, fx barsel eller sygdom.

Hvad sker der så med min ferie
Bare rolig, du mister ikke din ferie. Din ferie bliver automatisk overført til den næste periode for at holde ferie, hvis du ikke kan nå at holde den på grund af en feriehindring. Du har 4 ugers ferie + en 5. ferieuge. Den 5. ferieuge kan ifølge overenskomsten også overføres, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det.

Her er nogle eksempler
Medlem A’s barselsorlov slutter 1. juli 2020. Hun har holdt 3 ugers sommerferie i 2019, men mangler på grund af barslen at holde 2 ugers ferie. Hun har derfor 2 uger + 16,46 dages ferie. De 16,64 dage optjente hun fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. De 2 uger + 16,64 dage kan medlem A holde i forlængelse af barslen eller lidt senere. De skal være afviklet inden 30. september 2020, med mindre hun aftaler med sin arbejdsgiver at overføre det hele eller noget af ferien til efter 30. september 2020.  

Medlem B slutter sin barsel 1. november 2020. Hun har afviklet al sin ferie inden barslen og optjente 16,64 dage fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Da hun ikke kan nå at afvikle de 16,64 dage inden 30. september 2020, bliver de automatisk overført til den nye ferie. Hun kan holde de 16,64 dage i forlængelse af barslen, eller hun kan gemme dem sammen med de 2,08 dage pr. måned, hun optjener i den nye ferielov, og holde ferie på et senere tidspunkt.


Således er ferien i overgangsåret 

I overgangsperioden til den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020, har du ikke 25 dage, men 16,64 feriedage til rådighed til din sommerferie (miniferieåret). Din sommerferie skal du holde inden 30. september 2020.

Vil du gerne holde mere ferie til sommer, så kan du spare lidt på den ferie, du allerede har optjent til dette ferieår, altså inden 1. maj. Det kan du dog kun, hvis din arbejdsgiver vil lave en aftale med dig om at overflytte ferien. 

Således er ferien i den nye ferielov fra 1. september 2020

Fra 1. september 2020 holder du samtidighedsferie. Det betyder, at du må holde ferie i takt med, at du optjener ferien. Med den nye lov optjener du 2,08 dages ferie om måneden, som du kan holde med det samme og senest inden for 16 måneder (fra 1. september til 31. december året efter).

Vigtige nyheder

COVID-19: Sådan bliver du vaccineret som optiker og optometriststuderende, og du skal selv sikre at du ”kommer på listen”

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har netop udmeldt, at de nu er klar til at påbegynde vaccination af sundhedspersoner i målgruppe 4,...

Læs mere her