Gode råd
Hvornår skal jeg bruge min fagforening?
Foto: Shutterstock
17. september 2019

4 gode råd om, hvornår du skal huske at bruge din fagforening

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne gennemførte i august måned en medlemsundersøgelse om urmagermedlemmernes tilfredshed med fagforeningen.
Flere har i undersøgelsen givet udtryk for, at de er lidt i tvivl om, hvad de skal bruge fagforeningen til.

Jobskifte
Er du ved at skifte job, så læser vi gerne den nye ansættelseskontrakt igennem, før du skriver under.

Vores rådgivning er naturligvis fortrolig, og vi kontakter ikke din nye arbejdsgiver men giver dig gode råd om, hvad vi anbefaler, du skal have med eller have ændret i ansættelseskontrakten.

Vi hjælper dig også gerne med at formulere en opsigelse til din gamle arbejdsgiver, ligesom vi også er behjælpelige med at tjekke, om du har fået afregnet feriepenge korrekt.

Opsigelse eller advarsel
Hvis du er så uheldig, at du bliver opsagt fra dit job, anbefaler vi, at du kontakter os, så vi i fællesskab kan gennemgå om opsigelsen er rimelig, og om opsigelsen kan få betydning for, om du kan få dagpenge.

Det samme gælder hvis du modtager en advarsel fra din arbejdsgiver.

En advarsel skal altid tages lige så seriøs som en opsigelse, og derfor anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til den.

Ændring af arbejdstid
Bliver du sat ned i arbejdstid, så du arbejder færre timer, anbefaler vi, at du får os til at tjekke, om ændringen er sket med det korrekte varsel.  Vi tjekker også, om den begrundelse, din arbejdsgiver har givet for ændringen, er berettiget for, at du kan sættes ned i tid og løn.

Løntjek
En lønseddel kan være svær at gennemskue, og det er desværre heller ikke ualmindeligt, at der sker fejl ved lønudbetalinger.

Er du I tvivl, om du får den korrekte løn, laver vi gerne et tjek. Du skal blot indsende din ansættelseskontrakt, dine arbejdsplaner og dine lønsedler, så kigger vi på det.

Når du sender personfølsomme oplysninger, skal du altid bruge vores sikre mail - uol@forbundet.dk, eller sende oplysningerne med almindelig post.

Vigtige nyheder

Ja til ny overenskomst for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S

Også chefoptikerne ansat hos Profil Optik Butikker A/S og F.A. Thiele A/S sagde ja til de ny 3 årig overenskomst, som Serviceforbundet og Urmagerne...

Læs mere her