Tunnel
Stock foto fra Shutterstock
20. maj 2019

For 50 år siden blev der tænkt på belysningen i Limfjordstunnelen

I TID&SYN fra oktober 1969 kunne man læse følgende om de overvejelser, der var gjort vedrørende belysningen i den nye Limfjordstunnel.

Også øjnene er der tænkt på ved bygningen af Limfjordstunnelen

Tunnelbelysningen har brudt på problemer, fordi overgangen fra fuldt dagslys til kunstig belysning ville have været så brat, at bilisternes øjne ikke så hurtigt ville kunne indstille sig på totalt ændrede lysforhold. Det er klaret ved at bygge solskærme ud over det sidste stykke af tilkørselsramperne og ved at konstruere et raffineret belysningsanlæg, der giver øjet mulighed for gradvist at indstille sig. Også på dette område har man bygget på erfaringer fra de nye og meget avancerede tunneller i Holland.

Limfjordstunnellens belysning kommer fra mere end 5.000 lysstofrør, opsat i 3168 tunnel-armaturer. Der er flere lysstofrør på denne 915 meter lange strækning end på gaderne i en middelstor købstad.

Teknikken, der sikrer den rigtige belysning inde i tunnellen, er et elektronisk lysreguleringsanlæg. Det styres af fotoceller, der er anbragt i tilkørselsramperne og som automatisk indstiller belysningen inde i tunnellen efter lyset udenfor.

Når bilisten nærmer sig tunnellen på en solfyldt dag, bliver han vænnet til det nedsatte lys ved først at køre under den gennembrudte solskærm og derefter ved at passere det kraftige lys i tunnelindgangen. På solfyldte dage brænder lyset i tunnellen med fuld styrke. Er dagene mørke og grå, bliver belysningen derimod svagere. Ved udkørsel fra tunnellen er lysstyrken igen kraftigere, så overgangen til dagslyset ikke bliver for brat.

Vigtige nyheder

Nye stemmer i telefonen ☎️

Næste gang du ringer til Urmagerne og Optikerne, får du måske Michael eller Karin i røret. Det gør du, fordi vi har indgået samarbejde med...

Læs mere her