Spørgsmål om ferie
Hvad skal du, hvad kan du, hvad må du - spørgsmål i forbindelse med, at du skal holde ferie.
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

Kender du reglerne for at holde ferie?

Nu starter ferietiden, og det medfører hvert år et hav af spørgsmål. Hvad skal du have i løn, hvis du skal arbejde i ferien? Kan din arbejdsgiver flytte din ferie? Hvad, hvis du bliver syg før eller under ferien?

Hvad skal du have i løn, hvis du bliver kaldt på arbejde i din ferie?
Du skal slet ikke kaldes på arbejde i din ferie.

I ferieloven er der ikke mulighed for at afbryde ferie, der allerede er påbegyndt, og derfor er der heller ingen regler for, hvad du skal have i løn herfor.

Urmagerne og Optikerne fraråder, at du afbryder din ferie. Ferie skal bruges til at restituere sig i.

Kan din aftalte ferie flyttes?
Nej, som udgangspunkt kan den ferie, du og din arbejdsgiver har aftalt, ikke flyttes, hvis ikke I begge ønsker det.

Dog kan arbejdsgiveren ændre en planlagt ferie, hvis uberegnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring.

Hvis du bliver syg før din ferie
Er du syg, før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og give besked om, hvorvidt du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du skaffer dokumentation for, at du er syg. Her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Hvis du bliver syg, efter din ferie er startet
Bliver du syg, efter din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til fire uger, selv om ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til fem ugers ferie. Den første uges sygdom (fem dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte en læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Hvis du som lønmodtager ikke har optjent 5 ugers ferie, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den erstatningsferie, sygdommen har udløst, skal som al anden ferie enten aftales eller varsles afholdt.

Skal du bytte lørdag, hvis din ferie falder i den uge, hvor du har lørdagsvagt
Nej, når du har en uges ferie, så dækker den alle ugens 7 dage, selv om der i ferieloven, står at 1 uges ferie er 5 feriedage. For der står også i loven, at ens ferie skal afspejle den måde, man normalt arbejder på.

Der er dog den undtagelse, at ferie ikke kan lægges på helligdage.

Både urmagere og optikere har typisk en arbejdsplan, der strækker sig over flere uger, og derfor kan der være flere fridage i en uge frem for andre. Det skal ferie også afspejle. Derfor skal man ikke arbejde de ferieuger af, hvor der ikke er planlagt så mange fridage, da arbejdsgiverne kompenserer af, at man også holder 5 dages ferie i de uger, hvor der er tilsvarende flere fridage.

Er der ikke kommet en ny ferielov?
Jo. Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Men før den nye ferielov begynder, skal vi igennem en overgangsordning. Det bliver lidt indviklet, men alt det venter vi med at fortæller jer, til I har haft en rigtig god og velfortjent sommerferie.