Feriefridage
Foto: Shutterstock
16. april 2019

Husk at få dine feriefridage

Har du været ansat i 9 måneder i din nuværende stilling, og er du ansat efter overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller Synoptik A/S, eller er ansat som chefoptiker i F.A. Thiele A/S eller Profil Optik har du ret til feriefridage. Du kan i alt holde 5 feriefridage i perioden 1. maj til 30. april.

Har du ikke fået holdt dine feriefridage inden 1. maj 2019, kan du få udbetalt en kompensation fra din arbejdsgiver, som svarer til din løn pr. feriedag. Du skal rejse kravet om kompensation over for din arbejdsgiver senest 20. maj 2019.

Tidligere arbejdsgiver
Hvis du i perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019 er fratrådt din stilling hos en tidligere arbejdsgiver, og du ikke nåede at afholde dine feriefridage, eller du ikke fik dem udbetalt ved din fratræden, kan du også rejse krav om kompensation. 

Også her skal du gøre krav overfor arbejdsgiveren inden 20. maj 2019. Det er dog en betingelse, at du var ansat mere end 9 måneder hos din tidligere arbejdsgiver, og at du ikke har kunnet holde feriefridagene hos en ny arbejdsgiver.

Vigtige nyheder

Chefoptikerne er ikke glemt

Overenskomstforhandlingerne for chefoptikere ansat i F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S genoptages 8 juni.

Læs mere her