Shutterstock
20. juni 2018

Ferie, hvordan tælles dagene - Urmagere

Så er det ferietid, og det medfører ofte spørgsmål om, hvordan de feriedage, du har holdt, tælles.

I henhold til Ferieloven svarer en ferieuge til fem feriedage, og du har som ansat ret til at holde fem ugers ferie pr. ferieår, svarende til 25 feriedage.

En virksomhed kan dog vælge at tælle en uges ferie som seks feriedage, svarende til 30 feriedage pr. ferieår, hvis de ansatte fx har svingende arbejdstider, som mange urmagere har.

Når du holder en uges ferie, bruger du fem feriedage, både hvis du i henhold til arbejdstidsplanen skulle have arbejdet fire eller seks dage den uge.

Det betyder også, at du ikke skal møde ind og arbejde, hvis din ferieuge slutter med en lørdag, hvor du skulle have haft lørdagsvagt. Ligeledes skal du heller ikke bytte din lørdagsvagt for at kunne få ferie i en uge, hvor du skulle arbejde om lørdagen.

Ferielovens filosofi er nemlig, at din ferie skal afspejle den måde, du arbejder på.

Og det kan så betyde, at din ferie det ene år falder på forholdsvis mange arbejdsdage, men formentlig opvejes det efterfølgende år af, at ferien falder på forholdsvis mange fridage.


Vigtige nyheder

Chefoptikerne er ikke glemt

Overenskomstforhandlingerne for chefoptikere ansat i F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S genoptages 8 juni.

Læs mere her