09. oktober 2015

SUN støtter finske lønmodtageres kamp mod borgerlig regering

SUN, Servicebranchens Union i Norden, der i Danmark bl.a. har Serviceforbundet som medlem, og som repræsenterer 100.000 inden for servicebranchen i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Færøerne, protesterer mod den borgerlige finske regerings holdning til fagbevægelsens hævdvundne rettigheder for at forhandle løn- og pensionsordninger.

I en udtalelse fra SUN's landsmøde i Stockholm hedder det bl.a.:

- Repræsentanter fra SUN støtter helhjertet de finske lønmodtagerorganisationer, som kæmper for deres ret til at tegne overenskomster. Fortsætter regeringen med at angribe aftaleretten, vil den nordiske fagbevægelse skabe en regulær front mod den finske regering, hedder det.

Forleden deltog over 330.000 lønmodtagere over hele Finland i demonstrationer mod den borgerlige regering, og der forventes yderligere demonstrationer, hvis regeringen ikke ændrer sin holdning.

Regeringen vil bl.a. ophæve principperne om at lave bindende kollektivaftaler. Det kan betyde, at lønmodtagere mister goder, der er opnået ved forhandlinger tidligere.

Den finske regering vil med en tvangslovgivning trænge ind på fagbevægelsens muligheder for at lave overenskomster med arbejdsgiverne.

Samtidig tildeler regeringen erhvervslivet støtte i milliardklassen. Gavmildheden begrundes med, at erhvervslivet skal have styrket konkurrencekraften.

SUN siger i udtalelsen om denne holdning:
-Lønmodtagerne skal ikke betale for forbedringen af erhvervslivets forhold.


Vigtige nyheder

Tjek din Fritvalgs Lønkonto

Har du en saldo stående på din Fritvalgs Lønkonto, så er det tid til at få det udbetalt.Din arbejdsgiver skal udbetale saldoen senest med...

Læs mere her