APV

Her kan du læse om Arbejdspladsvurdering, som normalt forkortes til APV.

APV skal kortlægge arbejdsmiljøet på din arbejdsplads og forebygge dårligt arbejdsmiljø.

Hvis du har spørgsmål om APV, kan din arbejdsmiljørepræsentant hjælpe. Du kan også få råd og hjælp af Serviceforbundets eksperter, som ved alt om arbejdsmiljøet i din branche


Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om APV.

Hvad er APV?

APV betyder arbejdspladsvurdering, som bruges, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Formålet med en APV er at finde ud af, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive syge, nedslidte eller kommer til skade på arbejdet. Hvis du og din arbejdsgiver finder frem til, at der en risiko, er målet at få fjernet risikoen, så din arbejdsplads hele tiden får tilpasset arbejdsmiljøet til de risicier, som du oplever i hverdagen. Arbejdsmiljøloven fastslår at din arbejdsplads skal indrettes, så dit helbred ikke udsættes for skadelige faktorer af fysisk eller psykisk karakter, således at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert.
En APV omfatter således hele dit arbejdsmiljø, altså både det fysiske og det psykiske.

En APV er ikke blot en vurdering af dit arbejdsmiljø, men en proces, som består af fem forskellige faser. 

 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på din arbejdsplads
 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne på din arbejdsplads
 3. Inddragelse af det generelle sygefravær på din arbejdsplads med henblik på at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværets niveau
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af de arbejdsmiljøproblemer
  der er på din arbejdsplads
 5. Udarbejdelse af retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen i forhold til de arbejdsmiljøproblemer der på din arbejdsplads.

Der er metodefrihed i arbejdet med APV, hvilket betyder, at din arbejdsplads kan tilpasse formen til behov og ønsker. Der er et krav om, at APV skal være skriftlig, og som minimum indeholde de fem ovenstående elementer.

Hvad er det fysiske arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø er indretningen af din arbejdsplads, når det gælder støj, lys, vibrationer, farlige stoffer som kemikalier eller nanopartikler samt maskiner, udstyr og tekniske installationer.

Det fysiske arbejdsmiljø kan være påvirket af vejr og vind eller særlige krav til temperaturer, ventilation eller beskyttelse mod stråling – og det kan stille krav til din beklædning eller brug af personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedshjelm eller åndedrætsværn.

Det er afgørende, at den fysiske arbejdsplads er indrettet, så den passer til det arbejde, som du skal udføre.

Det er vigtigt, at dit fysiske arbejdsmiljø er optimalt, da en forkert indrettet arbejdsplads kan give smerter i muskler og led - eller medføre nedslidning.

Den optimale indretning af din arbejdsplads udvikler sig hele tiden, og det kan betyde, at din arbejdspladsindretning ikke længere er tidssvarende. Derfor er din APV (arbejdspladsvurdering) vigtig, da den hele tiden har som mål at justere dit arbejdsmiljø, så det tilpasses dig.

APV hvor ofte?

APV er EU-direktivfastsat, den er lovpligtig, og den skal gennemføres hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer af dit arbejde. Det er din arbejdsgivers ansvar, at APV bliver gennemført, men din arbejdsmiljøorganisation på din arbejdsplads skal deltage i hele processen.

Hvad betyder APV?

APV betyder arbejdspladsvurdering, som bruges, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Formålet med en APV er at finde ud af, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive syge, nedslidte eller kommer til skade på arbejdet. Hvis du og din arbejdsgiver finder frem til, at der en risiko, er målet at få fjernet risikoen, så din arbejdsplads hele tiden får tilpasset arbejdsmiljøet til de risicier, som du oplever i hverdagen. Arbejdsmiljøloven fastslår at din arbejdsplads skal indrettes, så dit helbred ikke udsættes for skadelige faktorer af fysisk eller psykisk karakter, således at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert.

Hvad skal en APV indeholde?

Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet:
 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Her kan du se den proces en APV skal gennemgå:

APV grafik

Hvem skal udfylde APV?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at udfylde en skriftlig APV – og du og dine kolleger skal inddrages i processen.

Hvis der på din arbejdsplads er krav om arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsmiljøorganisationen medvirke i hele processen. Det er et krav, at hvis din arbejdsplads har ti eller flere ansatte, så skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation fordi i højst er 9 ansatte, skal du og dine kolleger på tilsvarende måde inddrages i udarbejdelsen.

Hvis din arbejdsplads er usikker på, hvordan man udfylder en APV, har Arbejdstilsynet udviklet et Online APV-værktøj, som I fælles kan drage nytte af.

Hvilke arbejdsmiljøproblemer har min branche?

Hvem skal deltage, når man udarbejder en APV?

Ja, alle ansatte på din arbejdsplads er omfattet af kravet om en APV. Det vil sige, at der skal tages stilling til alle de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Skal unge og deltidsmedarbejdere også indgå i en APV?

Ja, alle ansatte på din arbejdsplads er omfattet af kravet om en APV. Det vil sige, at der skal tages stilling til alle de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Skal APV'en sendes til Arbejdstilsynet?

Nej, arbejdspladsvurderingen er et arbejdsredskab til brug for din arbejdsplads. Arbejdspladsvurderingen skal derfor blive på din arbejdsplads - og være til rådighed for Arbejdstilsynet, ledelsen, arbejdsledere og øvrige medarbejdere.

Vigtige nyheder

Mangler du at få udbetalt penge fra din Fritvalgs Lønkonto?

Har du valgt at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som ekstra løn i forbindelse med din ferie, og undrer du dig over, hvorfor du endnu ikke har...

Læs mere her