Pension

Er du ansat som urmager under overenskomsten indgået med Urmagernes Arbejdsgiverforening, er du omfattet af Ur & Optik Pension i PFA.

Iht. urmageroverenskomsten indbetales der hver måned et pensionsbidrag til din pensionsopsparing svarende til 12 % af din løn, hvoraf du selv betaler de 4 %, og din arbejdsgiver betaler de 8 %.

Ud over at du i Ur & Optik Pension sparer op til din pension, indeholder ordningen også dækning i tilfælde af død, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og børnepension.

Du har mulighed for selv at tegne yderligere forsikringsdækning samt selv at indbetale et højere pensionsbidrag.

Ordningen giver dig også selv mulighed for at vælge den investeringsprofil, du finder bedst i din situation.

Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du løbende kontakter PFAs rådgiver, for at blive vejledt om, hvordan din pensionsaftale skal sammensættes.

Du kan tjekke din pension her