Opsigelse

Som urmager ansat under overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, er du omfattet af funktionærlovens bestemmelser, og det er også funktionærlovens opsigelsesregler, der er gældende.

Du skal dog være opmærksom på, at funktionærloven tillader, at man aftaler et forlænget opsigelsesvarsel med sin arbejdsgiver, så tjek altid hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt, før du opsiger din stilling.

Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Er det dig selv, der ønsker at opsige din stilling, kan du opsige med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Dvs. at opsiger du din stilling 14. februar, skal du fratræde 31. marts.

Er det arbejdsgiveren, der ønsker at opsige dig, kan du opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således:

  • 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneders ansættelse.
  • 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder ansættelse.
  • 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder ansættelse
  • 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder ansættelse
  • 6 måneder hvis opsigelse afgives herefter.

Der kan i din ansættelseskontrakt være aftalt prøvetid og/ eller mulighed for at opsige dig ved længere tids sygdom, hvor opsigelsesvarslerne er kortere end overnævnte.

Opsigelse af ansættelsesforholdet skal ske skriftligt fra begge sider og være kommet frem til modtageren senest den sidste dag i måneden.

Urmagerne og Optikerne anbefaler dig altid til at kontakte os, før du opsiger din nuværende stilling, eller hvis du modtager en opsigelse fra din arbejdsgiver.

Ikke ansat under urmageroverenskomsten

Følger dit ansættelsesforhold ikke urmageroverenskomsten, er du ikke opfattet af funktionærlovens bestemmelser, men her kan du i din ansættelseskontrakt se, hvilket opsigelsesvarsel I har aftalt.

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her