Løn, personlig lønforhandling og lønstatistik

Løn

Minimallønnen for urmagere ansat under overenskomsten indgået med Urmagernes Arbejdsgiverforening fra 1. marts 2017:

Minimalløn  

25.320,66 kr. pr. mdr.

Minimalløn med 1. års brancheanciennitet     

26.320,66 kr. pr. mdr.

Minimalløn med 3. års brancheanciennitet     

28.320,66 kr. pr. mdr.

Minimalløn med 5. års brancheanciennitet     

30.820,66 kr. pr. mdr.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Mandag - fredag efter kl. 18.00       32,41 kr. pr. time

Lørdag efter kl 14.00 og søndage   135,05 kr. pr. time

Personlig lønforhandling

Gode råd til forberedelse og planlægning af selve lønforhandlingen kan du læse om her.

Skema til brug ved din lønforhandling kan du hente her.

Lønstatistik

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik.

Kommentarer til Urmagernes lønstatistik november 2016: Urmagerne er kommet lidt mere ud i butikkerne

Se tabellerne for november 2016 her:

Alle beskæftigede - lønninger omregnet til timeløn

Deltidsbeskæftigede - omregnet til timeløn

Månedslønninger

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her