Fritvalgs lønkonto

Er du ansat som urmager under overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, skal din arbejdsgiver løbende afsætte et beløb til din Fritvalgs Lønkonto.

Pr. 1. marts 2017 er beløbet 2,7 % af din ferieberettigede månedsløn.

Du kan selv vælge, om du ønsker beløbet som ekstra ferietillæg, eller om du ønsker det indbetalt som et ekstra pensionsbidrag til Ur & Optik Pension i PFA.

Det er dit valg, din arbejdsgiver kan ikke blande sig i, om pengene skal gå til et ferietillæg eller til pension.

Som ekstra ferietillæg

Når du får ferie med løn, skal din arbejdsgiver udbetale et ferietillæg på 1%, når du afholder din hovedferie (sommerferie) i 2016.

Du kan vælge, at din Fritvalgs Lønkonto udbetales som et ekstra ferietillæg, og din arbejdsgiver skal så afregne yderligere:

1,3 % af din ferieberettige løn fra januar og februar 2015 og

1,7 % af din ferieberettigede løn fra marts til og med december 2015.

Som pension

Du kan også vælge, at få din Fritvalgs Lønkonto løbende indbetalt som et ekstra pensionsbidrag på din konto i Ur & Optik Pension i PFA.

Her skal det ekstra pensionsbidrag pr. 1. marts 2016 udgøre 2 % af din ferieberettigede løn.

Hvornår skal du vælge?

Du skal senest den 1. december hvert år, oplyse din arbejdsgiver om du ønsker din Fritvalgs Lønkonto som ekstra ferietillæg eller som ekstra pension.  

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her