Lønstatistik for optikere og urmagere

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik. I 2016 på baggrund af de lønoplysninger om november-lønnen, som 204 optikere og chefoptikere og 30 urmagere har indsendt elektronisk. Det giver en svarprocent på hhv. 30 og 29 procent.

Statistikken er opdelt i overenskomstområderne Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, ansatte hos private øjenlæger, og offentligt ansatte optikere. Alle chefoptikere er samlet i én lønstatistik, uanset hvor de er ansat.

Indbetalinger til pension samt bidrag til Fritvalgs Lønkontoen indgår ikke i statistikken.

Statistikken bliver både brugt til at følge med i lønudvikling, som argument i overenskomstforhandlinger og du kan som medlem bruge oplysningerne til at forhandle din løn lokalt.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid deltager i lønstatistikken, så vi har et retvisende billede af løn og udvikling.

Se tabellerne for november 2016 her:

Alle beskæftigede - lønninger omregnet til timeløn

Deltidsbeskæftigede - omregnet til timeløn

Månedslønninger


Læs mere:

Kommentarer til lønstatistik 2016: Langsom lønudvikling for optikere - november 2016

Kommentarer til lønstatistik 2016: Urmagerne er kommet lidt mere ud i butikkerne