Lønstatistik for optikere og urmagere

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik. I 2018 på baggrund af de lønoplysninger om november-lønnen 2017, som 177 optikere og chefoptikere og 13 urmagere har indsendt elektronisk.

Statistikken er opdelt i overenskomstområderne Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, ansatte hos private øjenlæger, og offentligt ansatte optikere. Alle chefoptikere er samlet i én lønstatistik, uanset hvor de er ansat.

Indbetalinger til pension samt bidrag til Fritvalgs Lønkontoen indgår ikke i statistikken.

Statistikken bliver både brugt til at følge med i lønudvikling, som argument i overenskomstforhandlinger og du kan som medlem bruge oplysningerne til at forhandle din løn lokalt.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid deltager i lønstatistikken, så vi har et retvisende billede af løn og udvikling.

Se tabellerne for november 2017 her:

Alle beskæftigede - lønninger omregnet til timeløn

Deltidsbeskæftigede optikere- omregnet til timeløn

Månedslønninger optikere

Læs mere:

Kommentarer til lønstatistik 2017: Lønudvikling med store forskelle for optikerne

Kommentarer til lønstatistik 2017: For få besvarelser til at lave en valid lønstatistik for urmagerne

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her