Lønstatistik for optikere og urmagere

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik. I 2018 på baggrund af de lønoplysninger om november-lønnen 2017, som 177 optikere og chefoptikere og 13 urmagere har indsendt elektronisk.

Statistikken er opdelt i overenskomstområderne Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, ansatte hos private øjenlæger, og offentligt ansatte optikere. Alle chefoptikere er samlet i én lønstatistik, uanset hvor de er ansat.

Indbetalinger til pension samt bidrag til Fritvalgs Lønkontoen indgår ikke i statistikken.

Statistikken bliver både brugt til at følge med i lønudvikling, som argument i overenskomstforhandlinger og du kan som medlem bruge oplysningerne til at forhandle din løn lokalt.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid deltager i lønstatistikken, så vi har et retvisende billede af løn og udvikling.

Se tabellerne for november 2017 her:

Alle beskæftigede - lønninger omregnet til timeløn

Deltidsbeskæftigede optikere- omregnet til timeløn

Månedslønninger optikere

Læs mere:

Kommentarer til lønstatistik 2017: Lønudvikling med store forskelle for optikerne

Kommentarer til lønstatistik 2017: For få besvarelser til at lave en valid lønstatistik for urmagerne

Vigtige nyheder

Sådan skal du forholde dig under konflikten

Konflikterne er varslet for de ansatte, som er ansat under en overenskomst, men både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har gentagende...

Læs mere her