Lønstatistik for optikere og urmagere

Urmagerne og Optikerne udarbejder en gang om året en lønstatistik.  I 2019 har vi udarbejdet den på baggrund af lønoplysninger fra november-lønnen 2018, som 326 optikere og chefoptikere og 32 urmagere har indsendt elektronisk.

Statistikken er opdelt i overenskomstområderne Urmagernes Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, ansatte hos private øjenlæger, og offentligt ansatte optikere. Alle chefoptikere er samlet i én lønstatistik, uanset hvor de er ansat.

Indbetalinger til pension samt bidrag til Fritvalgs Lønkontoen indgår ikke i statistikken.

Statistikken bliver både brugt til at følge med i lønudvikling, som argument i overenskomstforhandlinger og du kan som medlem bruge oplysningerne til at forhandle din løn lokalt.

Derfor er det meget vigtigt, at du altid deltager i lønstatistikken, så vi har et retvisende billede af løn og udvikling

Se tabellerne for november 2018 her:

Alle beskæftigede - lønninger omregnet til timeløn

Deltidsbeskæftigede optikere- omregnet til timeløn

Månedslønninger optikere


Vigtige nyheder

Nu skal du stemme om din overenskomst

Er du ansat under enten urmager- eller optikeroverenskomsten, så er det tid til at stemme om de indgåede...

Læs mere her