Fritvalgs Lønkonto

For optikere/optometrister/chefoptikere/butikschefer:

Er du ansat som optiker eller optometrist under overenskomsterne indgået med Synoptik A/S og Dansk Erhverv Arbejdsgiver?

Er du ansat som chefoptiker/butikschef hos enten F.A. Thiele A/S eller Profil Optik A/S?

Så skal din arbejdsgiver hver måned afsætte et beløb til din Fritvalgs Lønkonto.

For optikere og optometrister:

Pr. 1. marts 2018 er beløbet 3,4% af din ferieberettigede månedsløn.

For chefoptikere:

Pr. 1. april 2018 er beløbet 2,7 % af din ferieberettigede månedsløn.

Du kan selv vælge, om du ønsker beløbet som ekstra løn, eller om du ønsker det indbetalt som ekstra pension på din pensionsordning i Ur & Optik Pension i PFA.

Din arbejdsgiver kan ikke blande sig i, om du ønsker pengene på din Fritvalgs Lønkonto brugt til din pensionsopsparing eller som ekstra løn.

Som løn

Vælger du at få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt som løn, er det aftalt, at lønnen ikke udbetales løbende, men opspares og udbetales i forbindelse med, at du holder ferie eller feriefridage.

Din arbejdsgiver skal oplyse dig om, hvor tidligt han skal have besked, hvis du ønsker pengene udbetalt i forbindelse med din ferie, og hvor ofte du kan få pengene udbetalt. Fratræder du hos din arbejdsgiver og har penge på din Fritvalgs Lønkonto, skal arbejdsgiveren afregne dig beløbet ved din fratræden.

Som pension

Du kan også vælge, at få din Fritvalgs Lønkonto løbende indbetalt som et ekstra pensionsbidrag på din konto i Ur & Optik Pension i PFA. 

Salg af feriefridage til Fritvalgs Lønkontoen

Hvis du ikke ønsker at holde alle dine fem feriefridage, som overenskomsten giver ret til, kan du i stedet vælge at sælge feriefridagene og lade dem indgå i din Fritvalgs Lønkonto. En forudsætning for at kunne sælge feriefridagene er naturligvis, at du har optjent ret til at holde dem. Hver feriefridag du lader indgå i din Fritvalgs Lønkonto, øger indbetalingen med 0,5 procent af den ferieberettigede løn. Hvis du f.eks. har valgt at sælge to feriefridage, så øges beløbet, der opspares på din Fritvalgs Lønkonto med i alt 1,0 procent pr. måned. Din arbejdsgiver kan hverken pålægge dig at sælge dine feriefridage, eller tvinge dig til at holde dem.

Hvornår skal du vælge?

Når du bliver ansat hos en ny arbejdsgiver, skal du give denne besked om, hvorvidt du ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til pension eller til løn. Herefter skal du hver 1. april give din arbejdsgiver besked om, hvor mange feriefridage du ikke vil holde i det kommende ferieår, og i stedet lade værdien af feriefridagene indgå i Fritvalgs Lønkonto. Du skal også hver 1. april give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du efter 1. maj ønsker din Fritvalgs Lønkonto anvendt til ekstra løn eller som ekstra pension.

For urmagere:

Er du ansat som urmager under overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening, skal din arbejdsgiver også hver måned afsætte et beløb til din Fritvalgs Lønkonto. Pr. 1. marts 2018 er beløbet 3,4 % af din ferieberettigede månedsløn.

Som ekstra ferietillæg

Når du får ferie med løn, skal din arbejdsgiver udbetale det ekstra ferietillæg, når du afholder din hovedferie (sommerferie).

Som pension

Du kan også vælge, at få din Fritvalgs Lønkonto løbende indbetalt som et ekstra pensionsbidrag på din konto i Ur & Optik Pension i PFA. Her skal det ekstra pensionsbidrag pr. 1. marts 2018 udgøre 3,4 % af din ferieberettigede løn.

Hvornår skal du vælge?

Du skal senest den 1. december hvert år oplyse din arbejdsgiver, om du ønsker din Fritvalgs Lønkonto som ekstra ferietillæg eller som ekstra pension.Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her