Pension

Er du ansat som optiker/optometrist under overenskomsten med Synoptik eller Dansk erhverv Arbejdsgiver, er du omfattet af Ur & Optik Pension i PFA.

Iht. optikeroverenskomsten indbetales der hver måned et pensionsbidrag til din pensionsopsparing svarende til 12 % af din løn, hvoraf du selv betaler de 4 %, og din arbejdsgiver betaler de 8 %.

Ud over at du i Ur & Optik Pension sparer op til din pension, indeholder ordningen også dækning i tilfælde af død, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og børnepension.

Du har mulighed for selv at tegne yderligere forsikringsdækning samt selv indbetale et højere pensionsbidrag.

Ordningen giver dig også selv mulighed for at vælge den investeringsprofil, du finder bedst i din situation.

Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du løbende kontakter PFAs rådgiver, for at blive vejledt om, hvordan din pensionsaftale skal sammensættes.

Du kan tjekke din pension her 

Vigtige nyheder

Mangler du din kontaktlinse-autorisation?

I forbindelse med at Styrelsen for Patientsikkerhed går tilsyn hos optikerne, er der dukket flere optikere op, som ikke har en...

Læs mere her