Kompetenceudviklingsfond

Skal du på efter- eller videreuddannelse, kan du søge tilskud  til refusion  af deltagergebyr, transport og ophold i Optikernes Kompetenceudviklingsfond.

På en række kurser er du på forhånd sikret tilskud til, så længe der er penge i Fonden.

Det er alle de uddannelser og konferencer, der er opført  på positivlisten.

Se positivlisten her

Ansøgningskema kan hentes her.

Har du fundet et kursus, der ikke er på positivlisten, kan du også søge om tilskud hertil, og ansøgningskema kan hentes her.

Her vil din ansøgning blive forelagt kompetenceudviklingsfondens bestyrelse, der behandler din ansøgning på det førstkommende bestyrelsesmøde.

En betingelse for at få tilskud, er, at du er ansat hos en arbejdsgiver, der indbetaler bidrag til kompetenceudviklingsfonden.

Er du ikke det, så kontakt Urmagerne og Optikerne for at høre, hvor du ellers kan søge tilskud.

Hvem står bag Fonden

Optikernes Kompetenceudviklingsfond er oprettet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og det er Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, der i fællesskab ejer Fonden.

Pengene i Fonden indbetales af arbejdsgiverne, der hver 1. marts indbetaler et årlig beløb pr. ansat optiker.

Pr. 1. marts 2017 indbetaler arbejdsgiverne 1.216 kr. pr. ansat optikere.

Fonden har hjemsted hos:

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne

Ramsingsvej 30,

2500 Valby

Telefon: 3547 3400

E-mail: okf@forbundet.dk

Vigtige nyheder

Nyt på hjemmesiden: Tips og inspiration om arbejdsmiljø

Nu finder du information, inspiration og links til gode redskaber om godt arbejdsmiljø på hjemmesiden - om både rammer, fysisk og psykisk...

Læs mere her