Klik her for at se sidemenu
Ring til os: 35 47 34 00

Efter- og videreuddannelse

Som optiker/optometrist, ansat under optikeroverenskomsterne, har du efter aftale med virksomheden ret til at deltage i op til 1 uges efteruddannelse pr. kalenderår, som er godkendt af og optegnet på positivliste udarbejdet af Optikernes Kompetenceudviklingsfond. Virksomheden betaler dig din fulde sædvanlig løn under uddannelsen. Du kan søge tilskud til deltagergebyr, transport og ophold i forbindelse med uddannelsen i Optikernes Kompetenceudviklingsfond. Læs mere her.

Opsagt stilling

Er du i opsagt stilling, giver overenskomsten dig ret til at få yderligere fri til efteruddannelse. Kontakt Urmagerne og Optikerne for at høre nærmere herom.

Kandidat i Optometri og Synsvidenskab

Er du uddannet som professionsbachelor i optometri, kan du videreuddanne dig til kandidat i optometri og synsvidenskab på Aarhus Universitet. Der er ansøgningsfrist 1. april.

Der er også muligheder for dem, som har lidt ældre optikeruddannelser.  Du kan søge kandidatdelen, hvis du oveni har både kursus i kontaktlinsetilpasning og min. 15 ECTS-point fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Som uddannet kandidat kan du arbejde på hospitalernes øjenafdelinger og i private øjenklinikker, hvor du udfører forundersøgelser og løbende monitoreringer. Som uddannet kandidat har du jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Læs mere om adgangskrav, uddannelsens opbygning mm på Aarhus Universitets hjemmeside, hvor du også kan ansøge

Vigtige nyheder

Nyt på hjemmesiden: Tips og inspiration om arbejdsmiljø

Nu finder du information, inspiration og links til gode redskaber om godt arbejdsmiljø på hjemmesiden - om både rammer, fysisk og psykisk...

Læs mere her