16. jan 2018

Det spurgte I om: Top5 spørgsmål - i 2017

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne har ved årsskiftet lavet en lille uvidenskabelig opgørelse over de spørgsmål, vi fik flest af fra medlemmerne i 2017.

Her er, hvad I spurgte mest om:

Nummer 1: Sygdom

De fleste spørgsmål, vi har fået omhandler sygdom. I denne gruppe toppes statistikken af sygdom i forbindelse med graviditet og sygdom pga. stress og/eller dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Der er også mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig til arbejdspladsen under sygemeldingen, og hvordan man håndterer de sygesamtaler, som arbejdsgiverne indkalder til. Men også til hvornår arbejdsgiveren har ret til en erklæring fra lægen omkring fravær og delraskmelding.

Du kan læse mere på siden om Sygdom


Nummer 2: Arbejdstidsplaner

Vi har også rigtig mange spørgsmål, der handler om ændringer i arbejdstidsplanerne. Hvornår skal min chef varsel en ændring af min arbejdsplan, og hvad er en ændring af arbejdstidsplanen egentlig?

Særligt i forbindelse med helligdage får vi mange spørgsmål om arbejdstidsplaner.

Hvor mange timer tæller en helligdag i en arbejdstidsplan, og må arbejdsgiveren flytte ens fridag hen på en helligdag?

Læs mere om optikere og arbejdstid

Læs mere om urmagere og arbejdstid


Nummer 3: Barsel

Der dukker mange spørgsmål op, når man venter barn, og en del af dem ender hos Urmagerne og Optikerne. Her spørges bl.a. til hvad lønnen er under barsels- og forældreorloven, om hvordan barsels- og forældreorloven kan tilrettelægges, og hvad man gør med sin ferie, når man er eller har været på barsel.

Læs mere om barsel

 

Nummer 4: Tjek af ny kontrakt

På fjerdepladsen ligger et af de spørgsmål, vi er rigtig glade for. Nemlig om vi lige vil kigge den nye ansættelseskontrakt igennem, før medlemmet underskriver en aftale om at skifte job.

Der kan være mange faldgruber i en ansættelseskontrakt, og det er ikke altid det, man aftaler ved jobsamtalen, der ender i kontrakten.

En kontrakt henviser ofte både til lov- og overenskomsttekst, og det er de færreste medlemmer, der reelt kender lovenes og overenskomstens tekst og har overblik over betydningen for deres arbejdsliv.

Derfor anbefaler Urmagerne og Optikerne altid, at du indsender den nye kontrakt til gennemlæsning, før du skriver under.

Læs mere om Nyt job


Nummer 5: Opsigelse

Vi har desværre også medlemmer, der kontakter os, fordi de er blevet opsagt fra deres arbejde og er i vildrede over, hvordan de skal tackle situationen.

Der kan være mange grunde til at man bliver opsagt, og det er ikke altid, at en opsigelse er sagligt begrundet. Derfor er det altid en god idé at kontakte sin fagforening, når man modtager en opsigelse.

Selv om en opsigelse er fuldt saglig, kan det for den enkelte være svært at acceptere og forstå, hvorfor det lige er én selv og ikke kollegaen, der er blevet opsagt, og mange har derfor også brug for at få talt situationen igennem.

Endelig er der de opsigelser, der ikke er saglige, og hvor vi anbefaler, at man protesterer over opsigelsen.

Læs mere om Opsigelse

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her