13. dec 2017

Små stigninger i kontingentet i 2018

Dit kontingent stiger en smule fra januar. Selve fagforeningsdelen er uændret, men bidrag til a-kasse stiger med syv kr., efterløn ligeledes med syv kr. og bidraget til Serviceforbundet stiger med fem kr.

Dit kontingent til Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne er sat sammen af flere beløb, som fordeles mellem Serviceforbundet (fællesforbundet) og landssammenslutningen Urmagerne og Optikerne samt bidrag til arbejdsløshedsforsikring og efterløn. 

På delegeretmødet i september 2017 blev det besluttet, at kontingentet i 2018 til Urmagerne og Optikerne skulle være uændret i forhold til 2017.   Fra 2018 stiger kontingentet til Serviceforbundet med fem kroner om måneden. 

Samtidig stiger a-kassekontingentet med syv kroner. Det samlede kontingent til Serviceforbundet, Urmagerne og Optikerne samt din afdeling inkl. fritidsulykkesforsikring og arbejdsløshedskasse bliver 945,50 kroner pr. måned i 2018.   

Er du medlem af efterlønsordningen stiger dit kontingent med syv kroner for fuldtidsforsikrede til 502 kroner pr. måned. Er du medlem af både fagforening og a-kasse samt betaler til efterlønsordningen, vil dit samlede kontingent i 2018 være på 1.447,50 kroner pr. måned.   

Det er værd at bemærke, at dit kontingent til både a-kassen (den del, som er udover administrationsbidraget) og dit bidrag til efterlønsordningen sendes direkte videre til staten. Kontingent til både fagforening og a-kassen er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det betyder, at det betalte kontingent fratrækkes ved beregningen af skat. Den typiske værdi af skattefradraget er ca. 30 procent. 

Du skal ikke selv indtaste noget: A-kassekontingent og fagforeningskontingent bliver automatisk indberettet til skat.

Kontingent 2018

Ændring pr. 1. januar 2018 - pr. måned

Pris pr. måned i kr.

Optikerne og Urmagerne Fagforening

Uændret

202

Serviceforbundet

+ 5 kr. pr. måned

242,50

Fritidsulykkesforsikring

(kan fravælges)

Uændret

37

A-kasse

+ 7 kr pr. måned

464

Efterlønsordning (fuldtidsforsikret)

+ 7 kr.

502

Samlet Serviceforbundet, Urmagerne og Optikerne samt din afdeling inkl. fritidsulykkesforsikring og arbejdsløshedskasse

+ 12 kr.

945,50

Som ovenfor + efterløn

+ 19 kr.

1.447,50

 


Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her