13. dec 2017

Nye tilbud om efteruddannelse for optikere

Vil du gerne på efteruddannelse i 2018? Så se nærmere på de nye tilbud herunder.
Og husk: Få lavet en aftale i god tid med din arbejdsgiver, så I får det lagt ind arbejdstidsplanerne.

Alle kurser er på Optikernes Kompetenceudviklingsfonds positivliste.

Dania – Optikerhøjskolen, Randers udbyder:


”Tildeling af prismer”

Tirsdag den 20. marts 2018 og tirsdag den 9. oktober 2018

På kurset i tildeling af prismer genopfriskes de binokulære problemstillinger, der kan afhjælpes med en prismekorrektion. Udover teoretiske oplæg, vil der være kliniske øvelser, som bruges i beslutningsprocessen vedrørende prismets størrelse og nytte. Samtlige skridt fra patienten kommer ind ad døren til kontrol af behandling, vil blive gennemgået.

Udbytte:
  • At kunne anvende prismeglas kan anvendes til undersøgelse af samsynsproblemer
  • At afgøre hvem der kan have gavn af en prismekorrektion
  • At kunne tildele en prismekorrektion.

”Introduktion til svagsynsoptik”

Tirsdag den 1. maj 2018 og tirsdag den 2. oktober 2018

På dette kursus får du genopfrisket, hvordan man måler visus på nær, vurderer forstørrelsesbehovet, og nogle af de muligheder der er for at hjælpe patienten primært på nær. Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg, demonstrationer og kliniske øvelser.

Udbytte:
  • Du lærer forskellige metoder til måling af visus på nær, fordele og ulemper
  • Du lærer teoretisk om forskellige muligheder for at forstørre 
  • Du lærer at tildele additioner på 4 D og derover
  • Du lærer hvordan håndlupper virker og skal bruges
  • Du lærer om kontrastsensitivitet, udmåling og betydning

Tilmelding til kurserne fra Dania vil kunne findes på vores Aktivitetskalender, så snart som muligt.


KEA, Københavns Erhvervs Akademi tilbyder:


"Undervisning og oplæring af medarbejdere"

19. juni 2018

"Prismekorrektion og refraktions up-date" 

 21. og 28. november 2018

"Myopikontrol"

 11. og 12 september 2018

Som noget nyt, vil det også fra februar 2018 blive muligt at følge undervisningen i grundlæggende videnskab som åben uddannelse. Dette vil være specielt interessant for optikere med erhvervsuddannelsesbaggrunde, som kunne tænke sig at læse videre på kandidat-delen.

Lige så snart vi har modtaget mere information om kurserne fra KEA samt link til tilmelding vil alle oplysninger kunne findes på vores aktivitetskalender.

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her