5. jul 2017

Nye dagpengeregler per 1. juli

Pr. 1. juli 2017 er nye dagpengeregler trådt i kraft – den 2. runde i dagpengereformen. Det betyder ret omfattende ændringer i den måde, du optjener dagpenge på, og i, hvordan du forbruger og får udbetalt dagpenge eller efterløn.

Her kan du læse om nogle af de vigtigste ændringer. Du finder mere uddybende information på Min A-kasses hjemmeside. Er du i tvivl eller har du spørgsmål til, hvad reglerne betyder for dig, kan du altid kontakte Min A-kasse.

De vigtigste ændringer per 1. juli:

Fra ugebaseret til månedsbaseret udbetaling

Ændringen betyder, at du skal indsende dit kort enten den 23. eller 24. i måneden (hvis du vil have pengene på din konto den sidste bankdag i måneden). Dermed skal du gætte på din indkomst de sidste dage. Efterfølgende bliver dine dagpenge automatisk reguleret, hvis der er ændringer i din indkomst. Men du skal selv være meget opmærksom på og tjekke, at a-kassen har fået de rigtige oplysninger via Indkomstregistret fra din arbejdsgiver.

Læs mere om udbetaling

Optjen dagpengeret via indkomstbeløb, ikke timer

Skal du have dagpenge for første gang, er dagpengeretten fremover baseret på, hvad du har tjent og ikke som før, hvor mange timer, du har arbejdet. Du skal nu have tjent 223.428 kr. inden for tre år. Det svarer til 18.619 kr. om måneden (efter arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket). Det er samtidig maksimumbeløbet for, hvad der bliver medregnet hver måned.

Det betyder konkret, at lavtlønnede vil være længere tid om at optjene dagpengeret. Hvis du tjener 17.500 om måneden, er du således 13 måneder om at optjene dagpengeret. Tjener du mere end de 18.619 tager det 12 mdr.

Læs mere om optjening af dagpengeret

Du bruger dagpenge i timer, ikke i uger

Fra juli 2017 går vi over til at udregne dagpengeperioden i timer i stedet for uger. Når du bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, får du ret til dagpenge i 3.848 timer (2 år) inden for 3 år.

Før var det sådan, at hvis man fik udbetalt dagpenge i en uge, også selv om det kun var for én dag, havde man brugt én dagpengeuge. Fremover forbruger du kun de dagpenge, du rent faktisk får udbetalt. Det betyder, at dagpengeretten i princippet strækker sig og bliver længere, når du ikke bliver klippet unødigt i retten.

Læs mere om udregning af dagpengeperioden

Supplerende dagpenge

Hvis du har mistet retten til supplerende dagpenge, og gerne vil genoptjene en ny ret, skal du have indberettet mere end 146 timer om måneden i 6 måneder indenfor 12 måneder. Før var det kun 130 timer. Det betyder, at det bliver sværere for dig at genoptjene en ny ret, fordi du skal have arbejde flere timer om måneden.

Læs mere om ret til supplerende dagpenge

Andre ændringer

Der er også en række andre ændringer, der træder i kraft 1. juli:

  • Mindsteudbetalingsreglen ændrer sig. Nu hedder den mindst 14,8 timer per måned. Det bliver dermed lettere at opnå ret til supplerende dagpenge i de enkelte uger. Til gengæld bruger du også ugerne hurtigere.
  • Satsberegningen ændrer sig, så der ikke er nogen mindstesats.
  • Der vil blive indført en ”digital tæller”, så du kan følge med i status på din ’beskæftigelseskonto’ og se, hvor mange arbejdstimer, du har optjent, og hvad det giver i dagpengetimer, hvis du vil veksle.
  • Der indføres en karensdag, så hvis du ikke har haft 148 timers arbejde i perioden, bliver du automatisk trukket for en dags dagpenge hver fjerde måned.
  • Er du uheldig at være en flittig bruger af dagpengesystemet, som har fået dagpenge i 4 år inden for 8 år, bliver din aktuelle dagpengeperiode afkortet med en måneds dagpenge. Du vil få et informationsbrev om dette.

Læs også om alle reglerne i de opdaterede kompasser for dagpenge, studerende og nyuddannede samt efterløn (som pdf):

Dagpengekompas

Dagpengekompas til studerende og nyuddannede

Efterlønskompas

Vigtige nyheder

Mangler du din kontaktlinse-autorisation?

I forbindelse med at Styrelsen for Patientsikkerhed går tilsyn hos optikerne, er der dukket flere optikere op, som ikke har en...

Læs mere her