Radisson Blu i Odense står klar til delegeretmødet i september. Foto: PR
25. aug 2017

Delegeretmøde i september: Her er emnerne, der skal til debat

Arbejdsmiljø og stress, urmageruddannelsens popularitet, bistand i optikernes klagesager. Listen over store og vigtige emner er lang på delegeretmøde i september.

Urmagerne og Optikerne – i alt 57 delegerede fra landssammenslutningens tre afdelinger mødes i midten af september, d. 16. og 17. september i Odense til debat og beslutninger om retning og prioriteringer.

Fokus vil bl.a. være på:

  • Arbejdsmiljø og stress-sygemeldinger. Antallet af traditionelle faglige sager er faldet, samtidig med at antallet af sager relateret til sygemeldinger pga. stress er steget dramatisk. Både formand Anette Pedersen og næstformand/kasserer Dorthe Kallehauge er enige om, at der er behov for en kortlægning af arbejdsmiljøet i begge brancher, flere arbejdsmiljørepræsentanter og bedre bistand og inspiration til dem, bl.a. fra de relevante branchefællesskaber for arbejdsmiljø.
  • Hvor bevæger optikerfaget sig hen – nye arbejdsopgaver giver risiko for klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvordan kan medlemmer få bistand her?
  • Patientstyrelsen udtager hvert år et område til tilsyn. I 2018 er det optikernes tur. Hvad betyder det?
  • Søgningen til det lille urmagerfag stiger. Det giver behov for at se på beskæftigelse, alternative muligheder og selvstændig virksomhed.
  • Vedtægterne kræver en faglig konference hvert fjerde år. Kan konferencen holdes i forbindelse med delegeretmøde?

Læs mere om emner og tanker før delegeretmødet i artiklen i TID&SYN, august 2017: Store og vigtige emner skal til debat på delegeretmødet i september


Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her