Henrik Holton
Optometrist Henrik Holton.
22. august 2019

Optikerafdeling Øst inviterer til medlemsmøde om synsproblemer hos tidligt fødte

Mødet afholdes onsdag 18. september 2019, og emnet er "Synsproblemer hos for tidligt fødte"

Optikerafdeling Øst har inviteret optometrist Henrik Holton til at komme og fortælle om synsproblemer hos for tidligt fødte.

I Danmark fødes ca. 6,5% for tidligt.

De fleste tidligt fødte børn får et godt syn under forudsætning af, at deres almene udvikling ikke er nedsat på grund af forandringer i hjernen.

Nogle tidligt fødte børn udvikler dårligt fungerende nethinder ROP (Retinopathy Of Prematurity) og bliver svagsynede. Behandlingen af ROP er i dag så god, at langt færre bliver svagsynede.

En stigning af blodtrykket opstår hos nogle tidligt fødte børn på grund af vejrtrækningsproblemer, hvilket kan forårsage blødning i og omkring hjernens hulrum. Skader i dette område kan påvirke højt specialiserede synsområder og bevirke, at barnet har svært ved at tolke det sete. Denne tilstand benævnes CVI (Cerebral Visual Impairment). Ca. 46% af tidligt fødte børn har CVI.

I foredraget vil du få indsigt i, hvilke synsvanskeligheder et barn med CVI har, samt hvilke kliniske ting du skal være opmærksom, hvis du har mistanke om CVI.

Mødested: Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby. Det er ca. 900 m fra henholdsvis Valby og Ny Ellebjerg Station og 650 m fra Vigerslev Allé station. Hvis du kommer i bil, så parkér på gaden, da porten bliver låst kl. 19.00.

Tid: Fra kl. 18.15 vil der være buffet (tilmelding nødvendig). Kl. 19.30 foredrag (tilmelding nødvendig).

Uddannelsespoint: Der søges om 2 uddannelsespoint. HUSK derfor dit sundhedskort (sygesikringsbevis).

Tilmelding senest fredag 13. september 2019 pr. mail til: tilmeldinguol@gmail.com,

Hvis du har meldt dig til og bliver forhindret i at deltage, så vær sød at melde afbud – gerne på tlf.: 26193389.

Foredraget vil også blive livestreamet.


Vigtige nyheder

Nu skal du stemme om din overenskomst

Er du ansat under enten urmager- eller optikeroverenskomsten, så er det tid til at stemme om de indgåede...

Læs mere her