Christina Eckmann-Hansen (tv) og Signe Krejberg Jeppesen, begge uddannet optometrister og kandidater i Optometri og Synsvidenskab, modtog økonomisk støtte til deres forskning fra Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond.
20. juni 2018

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018, hvor 34 ansøgere modtog støtte for til sammen 5,6 millioner kroner. Det er Øjenforeningens Fagkyndige Komité, der vurderer ansøgningerne.

Optometristerne Christina Eckmann-Hansen og Signe Krejberg Jeppesen var blandt de 34 ansøgere, der fik imødekommet deres ansøgning om økonomisk støtte til forskning fra Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond. Begge er – udover bacheloruddannelsen i optometri – også kandidater fra uddannelsen i Optometri og Synsvidenskab fra Aarhus Universitet.

Christina Eckmann-Hansen, der skal i gang med en Ph.d., arbejder på Rigshospitalet – Glostrup, Øjenforskningen, Øjenklinikken modtog 250.000 kroner til projektet ”Determinanter for tykkelse og volumen af øjets forskellige dele ved Kjers sygdom og andre arvelige og formodet arvelige øjensygdomme”.

Signe Krejberg Jeppesen, der er Ph.d.-studerende og arbejder på Aarhus Universitetshospital Øjenafdelingen, har modtaget 70.000 kroner til projektet ”Oxymetri ved retinal venetrombose. Undersøge sammenhængen mellem synsstyrken og iltmætningen i nethindens blodkar hos patienter med blodprop i øjets nethinde”.


Vigtige nyheder

Sådan går det med OK-forhandlingerne

Lige som på langt de fleste andre overenskomstområder, er der er fortsat ikke indgået nogen aftale om ny overenskomst for optikere og urmagere. Men...

Læs mere her